Vývojové determinanty práva v Slovenskej republike – 2018

Vývojové determinanty práva v Slovenskej republike – 2018

PANEURÓPSKA  VYSOKÁ  ŠKOLA

FAKULTA  PRÁVA

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

dovoľujeme si Vás pozvať na vedeckú konferenciu organizovanú Ústavom verejného práva – Oddelením správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy – s názvom

 

,,Vývojové determinanty práva v Slovenskej republike – 2018“.

 

Termín konferencie je naplánovaný na 13. decembra (vo štvrtok) 2018 o 13:00 hod. v priestoroch Fakulty práva PEVŠ – pojednávacia miestnosť č. 1.16.

Cieľom konferencie je v období konca roku 2018 poskytnúť vedeckú platformu na prezentovanie významných zistení týkajúcich sa normotvorby a rozhodovacej praxe orgánov verejnej moci (súdy/správne orgány) v roku 2018 vo verejnoprávnych aj súkromnoprávnych odvetviach a poskytnúť priestor na prezentovanie prípadných vývojových tendencií a úvah budúceho smerovania právneho poriadku a rozhodovacej praxe v SR v sledovaných právnych odvetviach.

Zaslané príspevky budú publikované v recenzovanom zborníku s prideleným ISBN.

Príspevky zasielajte vo formáte podľa priloženej šablóny na e-mailovú adresu peter.papacek@paneurouni.com do 31.12.2018.

Vedecký (programový) výbor konferencie a organizačný výbor konferencie uvítajú, ak Vaše príspevky budú na vyššie uvedenú mailovú adresu doručené v deň konania sa konferencie s cieľom intenzívnejšej akademickej diskusie priamo počas priebehu konferencie.

Veríme, že túto pozvánku zoberiete na vedomie a svojou účasťou prispejete k širšej odbornej diskusii k aktuálnym právnym problémom.

S pozdravom za organizačný tím

Doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek,PhD.

Prodekan pre doktorandské štúdium a rozvoj fakulty

Bratislava, 16.11.2018

Prílohy:

  1. Šablóna na príspevok
  2. Zborník z konferencie na stiahnutie tu

 

<<< Späť