Fakulta Práva

Úradné oznamy

24.05.2018

ŠTÁTNE SKÚŠKY – JÚN 2018 – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Upozorňujeme študentov, ktorí budú mať nezrovnalosti týkajúce sa financovania štúdia (príslušné splátky školného, penále a úhrady za platené termíny skúšok), a ...
24.01.2018

Informácia o voľbách do Akademického senátu PEVŠ

Akademický senát PEVŠ v súlade s ustanovením článku 3 ods. 1  Zásad volieb do Akademického senátu PEVŠ vyhlásil voľby do Akademického senátu ...
01.08.2017

Aktualizované informácie k štátnym skúškam na 1. stupni

Aktualizované informácie a zaradenie študentov do skúšobných komisií k štátnym skúškam na bakalárskom stupni štúdia, ktoré sa budú konať v ...
27.07.2017

Stránkové hodiny študijného oddelenia v čase letných prázdnin

Stránkové hodiny študijného oddelenia do 15.08.2017: PO - PIA:  9:00 - 11:00 hod.    
10.07.2017

HARMONOGRAM ZÁPISU ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

1. ročník Bc. 22.09.2017 /piatok/ o 9,00 hod. AULA MINOR – prízemie, Tomášikova 20, Bratislava 2. ročník Bc. 21.09.2017 /štvrtok/ 9,00-12,00 hod. ...
20.06.2017

Promócie absolventov bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2016/2017

INFORMÁCIA O PROMÓCIÁCH ABSOLVENTOV BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA 1. Súčasťou ukončenia magisterského štúdia je promočný akt spojený s odovzdávaním diplomov absolventom. Promočný akt ...
01.06.2017

Časový harmonogram akademického roka 2017/2018

Na stiahnutie: Časový harmonogram akademického roka 2017/2018  
30.05.2017

OZNAM – obhajoby bakalárskych prác ÚSP

OBHAJOBY NA ÚSTAVE SÚKROMNÉHO PRÁVA Dňa 6.6.2017 o 9,00 hod., zasadačka č. 2 Dňa 7.6.2017 o 9,00 hod., zasadačka č. 2
1. stránka z celkem 3123