Fakulta Práva

Úradné oznamy

12.10.2017

Informácie o promóciách absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia

Súčasťou ukončenia bakalárskeho a magisterského štúdia je promočný akt spojený s odovzdávaním diplomov absolventom. Promočný akt sa bude konať ...
12.10.2017

Oznam pre študentov – štúdium podľa individuálneho študijného plánu

Oznamujeme študentom, že žiadosti o štúdium podľa individuálneho študijného plánu podané po termíne 13.10.2017 už nebudú akceptované.
11.10.2017

Pozvánka na slávnostnú promóciu

Pozývame Vás na slávnostnú promóciu udelenia vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor, ktorá sa bude konať v priestoroch PEVŠ na Tomášikovej ...
08.09.2017

Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce

V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení ...
01.08.2017

Aktualizované informácie k štátnym skúškam na 1. stupni

Aktualizované informácie a zaradenie študentov do skúšobných komisií k štátnym skúškam na bakalárskom stupni štúdia, ktoré sa budú ...
27.07.2017

Stránkové hodiny študijného oddelenia v čase letných prázdnin

Stránkové hodiny študijného oddelenia do 15.08.2017: PO - PIA:  9:00 - 11:00 hod.    
27.07.2017

ŠTÁTNE SKÚŠKY – 2. STUPEŇ (MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM) – August 2017

Aktualizované informácie o štátnych skúškach, ktoré sa budú konať 16.8., 18.8., 21.8., 22.8., 23.8. a 24.8.: Zaradenie študentov do skúšobných komisií
10.07.2017

HARMONOGRAM ZÁPISU ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

1. ročník Bc. 22.09.2017 /piatok/ o 9,00 hod. AULA MINOR – prízemie, Tomášikova 20, Bratislava 2. ročník Bc. 21.09.2017 /štvrtok/ ...
1. stránka z celkem 41234