Fakulta Práva

Úradné oznamy

23.03.2018

ŠTÁTNE SKÚŠKY- apríl/máj 2018 – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Upozorňujeme študentov, ktorí budú mať nezrovnalosti týkajúce sa financovania štúdia (príslušné splátky školného, penále a úhrady za platené termíny ...
19.03.2018

Obhajoba diplomových prác

Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín oznamuje poslucháčom, že obhajoba diplomových prác sa bude realizovať dňa 05.04.2018 ...
02.03.2018

Oznámenie o konaní obhajoby doktorskej dizertačnej práce

OZNÁMENIE OBHAJOBY DOKTORSKEJ DIZERTAČNEJ PRÁCE     V zmysle  § 26 ods. 3 vyhlášky Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti č. 65/1977 Zb. ...
02.02.2018

Otázky na štátnu záverečnú skúšku v AR 17/18

Obchodné právo Občianske právo Trestné právo Pracovné právo Medzinárodné právo Európske právo
29.01.2018

Oznámenie o konaní obhajob dizertačných prác

Oznámenie o konaní dizertačných prác V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých ...
24.01.2018

Informácia o voľbách do Akademického senátu PEVŠ

Akademický senát PEVŠ v súlade s ustanovením článku 3 ods. 1  Zásad volieb do Akademického senátu PEVŠ vyhlásil voľby do ...
30.11.2017

Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce

V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení ...
23.10.2017

Dekanské voľno

Dekan fakulty práva, doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., stanovil dekanské voľno na 30. októbra 2017.
1. stránka z celkem 41234