Podmienky prijatia na Fakultu práva PEVŠ pre akademický rok 2018/2019

Podmienky prijatia na Fakultu práva PEVŠ pre akademický rok 2018/2019


Podmienky prijatia na Fakultu práva PEVŠ pre akademický rok 2018/2019

Podmienky prijatia na Fakultu práva PEVŠ pre akademický rok 2018/2019