Fakulta Práva

Možnosti kriminologického a trestnoprávneho riešenia domáceho násilia

Správa k APVV 15-0644, 06.07.2016

Správa k APVV 15-0644, 25.11.2016

 

Pozvánka:

Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia
20. apríla 2017 (štvrtok) o 9:00 hod.

 

Na stiahnutie:

KRIMINOLOGICKÉ MOŽNOSTI RIEŠENIA DOMÁCEHO NÁSILIA Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 20. apríla 2017 – Obálka