Fakulta Práva

Výskumné kriminologické centrum

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Výskumné kriminologické centrum (centrum) bolo zriadené dňa 29. mája 2012 ako špecializované vedeckovýskumné pracovisko Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. Centrum vykonáva samostatnú vedeckovýskumnú činnosť v súlade s dlhodobým zámerom fakulty, sleduje a analyzuje súčasné problémy kriminológie ako vedného odboru, sleduje aktuálne potreby kriminologickej praxe a predkladá návrhy na ich riešenie. V spolupráci s ústavmi fakulty vypracováva návrhy na zloženie vysoko kvalifikovaných riešiteľských tímov a vyhľadáva domáce a zahraničné grantové podpory vedeckých projektov korešpondujúcich s vedeckým profilom centra.

Výsledky vlastnej výskumnej práce zverejňuje v domácich a zahraničných publikáciách, na národných a medzinárodných vedecko-teoretických podujatiach a vnáša je do obsahu výučby magisterského a doktorandského štúdia. Iniciuje a rozvíja vedeckú spoluprácu centra s domácimi a zahraničnými kriminologickými pracoviskami.

Personálne obsadenie centra:

prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.  (riaditeľ centra)
doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD. (výskumný pracovník)
Mgr. Daniela Košecká, PhD. (výskumný pracovník)

 

Uskutočnené a zverejnené výskumné úlohy

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.