Harmonogram zápisu študentov denného a externého štúdia Fakulty práva PEVŠ na ak.r. 2019/2020

Harmonogram zápisu študentov denného a externého štúdia Fakulty práva PEVŠ na ak.r. 2019/2020

Zápisy do 1. ročníka sa budú konať v AULE MINOR (prízemie na Tomášikovej 20) dňa 18.09.2019 /streda/ o 9,00 hod.


ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

2. ročník Bc.                                                     17.09.2019 /utorok/                   9,00-12,00 hod.           13,00-16,00 hod.

3. ročník Bc.                                                    16.09.2019 /pondelok/             9,00-12,00 hod.           13,00-16,00 hod. 

4. ročník Bc.(externé štúdium)               16.09.2019 /pondelok/             9,00-12,00 hod.           13,00-16,00 hod.

1. ročník Mgr.                                                 13.09.2019 /piatok/                   9,00-12,00 hod.           13,00-16,00 hod.

2. ročník Mgr.                                                12.09.2019 /štvrtok/                 9,00-12,00 hod.           13,00-16,00 hod.

3. ročník Mgr. (externé štúdium)          12.09.2019 /štvrtok/                 9,00-12,00 hod.           13,00-16,00 hod.


Študenti 1. ročníka Bc. a Mgr. štúdia prinesú na zápis požadované dokumenty (uvedené v prílohe k rozhodnutiu o prijatí).

Študenti 2., 3., 4. ročníka Bc. štúdia a 2., 3. ročníka Mgr. štúdia prinesú na zápis platobný kalendár na akademický rok 2019/2020, študenti ktorí ku dňu zápisu nebudú mať uhradené všetky záväzky vo financovaní štúdia (školné, ako aj iné poplatky) alebo splnené študijné podmienky t. j. denní min. 40 kreditov, externí min. 30 kreditov) a úspešne absolvované všetky opakovane zapísané povinné predmety a povinne voliteľné predmety za predchádzajúci akademický rok, nebudú zapísaní do vyššieho ročníka.

<<< Späť