Obhajoby diplomových prác – marec/apríl 2019

Obhajoby diplomových prác – marec/apríl 2019