Otázky na štátnu skúšku – magisterské štúdium – medzinárodné vzťahy a diplomacia – AR 2022/2023

Otázky na štátnu skúšku – magisterské štúdium – medzinárodné vzťahy a diplomacia – AR 2022/2023