OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

 

V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov a v zmysle čl. 15 ods.13 Smernice dekana č.2/2019 Doktorandské štúdium Vám oznamujeme, že  sa  na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy, na Tomášikovej ul. 20 v Bratislave, v miestnosti ODEON (2. poschodie), uskutočnia obhajoby dizertačných prác:

 

dňa 30. augusta 2022

 

o 08:30 hod.           Mgr. Dominiky Bočkovej

na tému: „Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky“;

 

o 10:00 hod.           JUDr. Nikoly Kučerovej, LL.M.

na tému: „Poškodený v trestnom konaní“;

 

o 11:30 hod.           JUDr. Mgr. Moniky Lichnerovej

na tému: „Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky“;

 

o 13:00 hod.           JUDr. Veroniky Strapkovej

na tému: „Možnosti trestnoprávneho a kriminologického riešenia domáceho násilia“;

 

o 14:00 hod.           JUDr. Petra Šuteru

na tému: „Ochrana svedka prostriedkami trestného práva“.

 

 

v študijnom programe trestné právo, študijný odbor Právo.

 

 

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

predseda odborovej komisie

 

 

S dizertačnými prácami sa možno oboznámiť na študijnom oddelení Fakulty práva PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava,      č. miestnosti 0.04 (prízemie).

<<< Späť