OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

 

 

V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov a v zmysle čl. 15 ods.13 Smernice dekana č.2/2019 Doktorandské štúdium Vám oznamujeme, že sa na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy, na Tomášikovej ul. 20 v Bratislave, v miestnosti č. 1.06 – Pojednávacia miestnosť (1. poschodie), uskutoční obhajoba dizertačnej práce:

 

dňa 25. januára 2023

 

o 14:30 hod.         Mgr. Radima Kalabisa

 

na tému: Konsenzuálny rozvod manželstva“.

 

 

 

v študijnom programe občianske právo, študijný odbor Právo.

 

 

 

 

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

predseda odborovej komisie

<<< Späť