ŠTÁTNE SKÚŠKY – APRÍL – JÚN 2019 – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM