Obchodné právo, Európske právo, Medzinárodné právo