OZNAM O ZRUŠENÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

OZNAM O ZRUŠENÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

Obhajoby dizertačných prác Mag. (FH) Daniela SchwarzaDipl. Ing. Christiana Ottera  na Fakulte ekonómie a podnikania v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore 3.3.18. Medzinárodné podnikanie sa dňa 23.8. 2018 o 9,00 a 10,30 neuskutočnia.

<<< Späť