OZNÁMENIE O KONANÍ RIGORÓZNYCH SKÚŠOK

OZNÁMENIE O KONANÍ RIGORÓZNYCH SKÚŠOK

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Fakulty psychológie  Paneurópskej vysokej školy oznamuje:

Dňa 28.11.2017 

sa uskutočnia na Fakulte psychológie PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava v zasadacej miestnosti číslo 1.12 (1. poschodie) 

rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore 3.1.9. psychológia:

 

o 11.00 hod. 

Mgr. Mareka Madra na tému „Online terén ako príležitosť pre psychologickú intervenciu“,

 Oznámenie o rigoróznej skúške – Mgr. Marek Madro

____________

o 12.00 hod

Mgr. Kataríny Graňákovej na tému „Psychologické aspekty záškoláctva na druhom stupni základných škôl“

Oznámenie o rigoróznej skúške – Mgr. Katarína Graňáková

<<< Späť