Fakulta Psychológie

Témy dizertačných prác

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium na FPs PEVŠ AR 2017/2018

Študijný program: školská psychológia
Študijný odbor: 3.1.11. pedagogická, poradenská a školská psychológia

Stiahnite si súbor:

Témy dizertačných prác 2017/2018