Fakulta Psychológie

Úradné oznamy

24.01.2018

Voľby do Akademického senátu PEVŠ

Akademický senát PEVŠ v súlade s ustanovením článku 3 ods. 1  Zásad volieb do Akademického senátu PEVŠ vyhlásil voľby do ...
20.11.2017

OZNÁMENIE O KONANÍ RIGORÓZNYCH SKÚŠOK

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
27.07.2017

Stránkové hodiny študijného oddelenia v čase letných prázdnin

Stránkové hodiny študijného oddelenia do 15.08.2017: PO - ŠTV:  9:00 - 11:00 hod.
20.07.2017

OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
12.07.2017

HARMONOGRAM ZÁPISU ŠTUDENTOV EXTERNÉHO ŠTÚDIA NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

1. ročník Bc. 18.09.2017 /pondelok/ o 9,00 hod. AULA MINOR – prízemie, Tomášikova 20, Bratislava 2. ročník Bc. 13.10.2017 /piatok/ ...
12.07.2017

HARMONOGRAM ZÁPISU ŠTUDENTOV DENNÉHO ŠTÚDIA NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

1. ročník Bc. 18.09.2017 /pondelok/ o 9,00 hod. AULA MINOR – prízemie, Tomášikova 20, Bratislava 2. ročník Bc. 11.09.2017 /pondelok/ ...
15.06.2017

INFORMÁCIA O PROMÓCIÁCH ABSOLVENTOV MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA

Súčasťou ukončenia magisterského štúdia je promočný akt spojený s odovzdávaním diplomov absolventom. Promočný akt sa bude konať dňa 30. ...
15.06.2017

INFORMÁCIA O PROMÓCIÁCH ABSOLVENTOV BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA

Súčasťou ukončenia bakalárskeho štúdia je promočný akt spojený s odovzdávaním diplomov absolventom. Promočný akt sa bude konať dňa 30. ...
1. stránka z celkem 212