smernica-dekana-c-1-2015_organizacny-rokovaci-poriadok-ok