Smernica dekana č 1-2016_Zásady rigorózneho konania