Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie na doktorandské štúdium pre akademický rok 2018/19

Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie na doktorandské štúdium pre akademický rok 2018/19