Fakulta Psychológie

Akademický senát

Predsedníčka

PhDr. Beáta Dvorská, PhD.

 

Podpredsedníčka

PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

 

Podpredsedníčka – študentská časť

Daniela Macová

 

Tajomníčka

Mgr. Denisa Newman, PhD.

 

Overovateľ

Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc.

 

Členovia senátu

 

Zamestnanecká časť:

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD.

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

PhDr. Veronika Boleková, PhD.

 

Študentská časť:

Mgr. Mária Mehešová

Patrícia Kmeťová

Deana Kovárová

 

Zápisnica č.2 z Akademického senátu zo dňa 15.9.2017