Kurzy

Kurzy – Právo

Prehĺbte svoje vedomosti a získajte zahraničný titul, ktorý vás posunie vpred v kariérnom rebríčku! Na PEVŠ ponúkame množstvo atraktívnych odborne zameraných kurzov v rôznych oblastiach vzdelávania. Vzdelávanie prebieha modernou formou s individuálnym prístupom k študentom a postavené je najmä na konzultáciách s odborníkmi. Dôležité je tiež pri nadväzovaní nových kontaktov v oblasti profesijnej praxe.

Kurzy na PEVŠ v oblasti práva

Kurzy v oblasti Práva  okrem riadne akreditovaného vysokoškolského vzdelania, poskytujeme na  PEVŠ aj rôzne semináre, školenia, kurzy, besedy a prezentácie, ktoré aj v rámci práva poskytujú významný súbor vedomostí pre rôzne skupiny osôb tak v rámci teórie, ako aj praxe. Tieto vzdelávacie podujatia realizujeme prostredníctvom svojich Pracovísk ďalšieho vzdelávania na Slovensku aj v zahraničí.

 

Aktuálna ponuka kurzov ďalšieho vzdelávania v oblasti Práva

Názov Titul Oblasť Termín realizácie Cena
Vzdelávacie podujatia PCDV* v Banskej Bystrici Certifikát, LLM Právo 09/2017 – 09/2018 od 0 €
Vzdelávacie podujatia PCDV* v ČR a Žilině Certifikát, LLM Právo 09/2016 – 09/2017 od 0 €
* – Paneurópske centrum ďalšieho vzdelávania

Pripravujeme pre ďalší akademický rok:

Názov Titul Oblasť Termín realizácie Cena
Konania vo veciach osvojenia Certifikát Civilné právo procesné na vyžiadanie od 25 €
Digitálna stopa v trestnom konaní Certifikát Trestné právo na vyžiadanie 90 €
Ako spoznať človeka Certifikát Psychológia na vyžiadanie 349 €

 

Názov Oblasť Termín realizácie Cena
Osobitosti konaní vo veciach rodinnoprávnych Civilné právo procesné 17.3.2017 od 25 €
Starostlivosť súdu o maloletých Civilné právo procesné 24.3.2017 od 25 €
Konania vo veciach osvojenia Civilné právo procesné 31.3.2017 od 25 €
Digitálna stopa v trestnom konaní Trestné právo 21.4.2017  90 €
Vzdelávacie podujatia centra ďalšieho vzdelávania PEVŠ, n.o. Právo 09/2016 – 09/2017 od 0 €

 

 

Kontaktná osoba:

Hlavný koordinátor ďalšieho vzdelávania PEVŠ, n.o. (Bratislava):  Ing. Roman Hruška, PhD., LL.M., MBA