Kurzy - Psychológie

AKO SPOZNAŤ ČLOVEKA

Kurz: Ako spoznať človeka

Potreba poznať človeka je kľúčová vo všetkých oblastiach života, v zamestnaní, v obchode, v reklame, pri riadení zamestnancov alebo vzťahov v tíme, s blízkymi a priateľmi. Vedieť sa orientovať v tom, aký človek je, čo je na človeku stabilné a čo premenlivé umožní ľahšie sa rozhodovať v rozhodujúcich okamihoch života. Umenie poznania človeka umožňuje identifikovať najľahšie a zároveň účinné spôsoby rozvoja a adaptácie na zmenu.

Na tomto kurze napríklad zistíte, čo na druhých môžeme brať vážne a čo pominie ako lanský sneh. Spoznáte rôzne strany osobnosti vhodné pre nadväzovanie vzťahov a spoznávanie druhých. Zistíte, ako sa prejavujú rôzne stránky človeka a ako najjednoduchšie spoznať človeka. Zoznámite sa so zaujímavými ľuďmi. Získate certifikát Psychológia osobnosti človeka I.

Kurz je určený pre každého psychológa laika, jednoducho každého, kto pracuje s ľuďmi, zaujíma sa o medziľudské vzťahy, stretáva sa s konfliktmi v medziľudských vzťahov, prezentuje a ovplyvňuje druhých. Určite sa hodí všetkým z oblasti poskytovania služieb, predaja, manažérom, majiteľom firiem, záujemcom o psychológiu

Kurz uskutočňuje fakulta psychológie PEVŠ. Každý účastník kurzu získa certifikát o absolvovaní.

Stručný obsah kurzu:

# Názov seminára Stručný obsah
1 Úvod Akými rôznymi spôsobmi sa dá človek spoznať? Aká je druhá, tretia, štvrtá… strana mince?
Správanie Riadite sa tým, čo vidíte? Niekedy veci nie sú tak ako vyzerajú. Ako sa v tom vyznať?
2 Motivácia Spoznať čo ten druhý chce znamená riadiť životy druhých? Riadite dobre ten svoj?
Temperament Naozaj nakoniec budeme presne takí istí ako naši rodičia?
3 Typy S kým sa mi dobre robí a kto ma nekonečne irituje? Čo s tým?
Inteligencia Inteligentný, múdry, šikovný, bohatý a úspešný… Hovoríme o tom istom? Na čo potrebujeme inteligenciu?
4 Zvládanie stresu a záťaže Dá sa predvídať správanie druhých v strese? Na čo sa spoľahnúť a ako sa pripraviť?
Ja, ja, ja Ja, ja, ja – je skutočne najdôležitejšia osoba v našom živote? Ako byť k sebe dobrý a čo z toho máme?

Prednášajúci: doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. sa od roku 2006 zaoberá odborne aj vedecky problematikou psychodiagnostiky a posudzovaním osobnosti človeka. Na Paneurópskej vysokej škole prednáša psychológiu osobnosti a psychodiagnostiku v pracovnom a organizačnom kontexte. Je autorkou monografií Psychologické testovanie v práci, Psychodiagnostika manažérov, Hodnotenie v personalistike, dotazníkov Motivácia k výkonu a Goldenov profil osobnosti. Má skúsenosti v HR projektoch manažmentu výkonnosti, prieskumov angažovanosti, výberov a hodnotenia pracovníkov, rozvoja, talent manažmentu, odmeňovania ako aj zavádzania HR procesov.

Termín realizácie dvojdňového kurzu:

  •  25.5 a 26.5.2019

Výuka je realizovaná v čase od 9:00 do 17:30 na Tomášikovej 20. Termín sa môže zmeniť na základe požiadaviek účastníkov kurzu.

Cena: 349 EUR s DPH

Informácie o spôsobe úhrady príslušného poplatku:

  • Banka: Tatrabanka, a.s. Hodžovo nám. 3, 850 05, Bratislava, Slovenská republika
  • IBAN: SK8311000000002628117107, Variabilný symbol bude pridelený každému účastníkovi
  • SWIFT: TATRSKBX
  • Forma úhrady: prevodom z účtu, vkladom v hotovosti na účet; platba musí byť na účte pripísaná najneskôr deň pred konaním prednášky

E-Prihláška na kurz

  1. Založte si e-prihlášku prostredníctvom linku E-Prihláška na kurz
  • pri zakladaní zvoľte namiesto fakulty „Ďalšie vzdelávanie“, vyberte si KURZ
  • nezabudnite si poznačiť vaše vygenerované prihlasovacie údaje
  1. Skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“ a „Adresy uchádzača“
  2. Počkajte, budeme vás v najbližších dňoch kontaktovať

Infolinka pre uchádzačov

Ing. Roman Hruška, LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281
E-mail: roman.hruska@paneurouni.com