Kurzy vzdelávania v oblasti IT

Dizajn a testovanie používateľských rozhraní

Rozsah: letný semester, kurz je rozdelený na 6 blokov po 4 hodinách mimo pracovných dní (piatok poobede alebo sobotu). Spolu 24 hodín.

Prednášajúci: Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Kategória počítačového kurzu: UX (User eXperience – skúsenosť používateľa), Použiteľnosť (Usability), Interakcia človek-počítač (HCI, Human-Computer Interaction)

Certifikát po kurze: Áno (po absolvovaní testu)

Cieľová skupina:  Kurz je určený širokej verejnosti.

Potrebná predchádzajúca znalosť/úroveň: nie je nutná znalosť programovania.

Anotácia kurzu: Termíny použiteľnosť a UX (anglicky Usability, User eXperience) vyjadrujú kvalitu produktov určených pre ľudí z hľadiska zrozumiteľnosti a prístupnosti použitia. Nejasné internetové stránky alebo počítačové aplikácie, problematické ovládanie domácich prístrojov, omyly a dezorientácia pri konaní – to sú každodenné príklady zlej komunikácie medzi tvorcami a spotrebiteľmi. Môže sa to prejaviť až v nákladoch firiem alebo strate zisku či dôvery klienta. V rámci kurzu sa možno oboznámiť s postupmi a metodikami uvedenými v klasických učebniciach týkajúcich sa použiteľnosti a zároveň prakticky precvičovať tieto postupy vo vlastnom projekte, ktorého podstatnou časťou je komunikácia s ľuďmi v rámci analýzy potenciálnych nedostatkov dizajnu.

Osnova kurzu:

  1. Zlý dizajn a metódy testovania rozhraní.
  2. Scenáre použitia, persony, dizajn typu „Low Fidelity“ a „High Fidelity“, prototyp.
  3. Špecifikácia a princípy použiteľného dizajnu.
  4. Vnímanie a správanie sa človeka – používateľa.
  5. Štýl, značka a historický vývoj.
  6. Pravidlá použiteľného dizajnu pre rôzne účely.

Odporúčaná literatúra: Donald A. Norman: Design pro každý den. Dokořán 2010, preklad z originálu “The Design of Everyday Things”.

 

Cena:

  • 99 € (bez testu a certifikátu)
  • 168 € (s testom a certifikátom)

Ako sa prihlásiť: Záujemcovia o štúdium sa môžu prihlásiť prostredníctvom prihlášky zaslanej na e-mail:

dekanat.fi@paneurouni.com

Kontakt:

dekanat.fi@paneurouni.com
Tel: +421 2 6820 3639

 

Bloky výučby LS 2016/2017

• Dizajn a testovanie použiteľných rozhraní

25.02.2017 8:30 – 12:40 (5)
11.03.2017 8:30 – 12:40 (5)
25.03.2017 8:30 – 14:20 (6)
08.04.2017 8:30 – 16:00 (8)