Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie)

Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie)

Prednášajúci: Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Kategória počítačového kurzu: UX (User eXperience – skúsenosť používateľa), Použiteľnosť (Usability), Interakcia človek-počítač (HCI, Human-Computer Interaction), Vnútorná architektúra Informačno-komunikačných systémov

Certifikát po kurze: Áno (po absolvovaní testu)

Cieľová skupina:  Kurz je určený širokej verejnosti.

Potrebná predchádzajúca znalosť/ úroveň: nie je nutná znalosť programovania.

Kurz je realizovaný blokovou výučbou (piatok poobede alebo sobotu ). Spolu 24 hodín.

Anotácia kurzu: Štúdium vzťahov medzi vnútornou výstavbou informačného/komunikačného systému a jeho vonkajším používateľským rozhraním. Základné teoretické a praktické problémy pri tvorbe a testovaní rozhraní medzi človekom a systémom. Protiklady výstavby systémov zvnútra a tvorby rozhraní použiteľných zvonku. Rozdielne paradigmy používateľov a tvorcov systémov, preklenutie rozdielov medzi tvorbou rozhraní a vnútornou výstavbou informačných/komunikačných systémov. Kľúčové slová: Human-Computer Interaction (HCI), Usability Engineering, User eXperience (UX).

Osnova kurzu:

  1. Zlý dizajn používateľských rozhraní, metodiky testovania rozhraní
  2. Výskum používateľov, scenáre použitia, prototypovanie rozhraní
  3. Dizajn používateľského rozhrania v etape „Low Fidelity“ a „High Fidelity“, podpora používateľa
  4. Výstavba informačného systému spojením databázových technológií a komunikačných prostriedkov
  5. Modelovanie procesov a stavov, prípady použitia a transakčné modely
  6. Funkcionalita rozhraní informačných systémov

Odporúčaná literatúra: Donald A. Norman: Design pro každý den. Dokořán 2010, preklad z originálu “The Design of Everyday Things”.

 

Cena:

  • 99 € (bez testu a certifikátu)
  • 168 € (s testom a certifikátom)

Ako sa prihlásiť: Záujemcovia o štúdium sa môžu prihlásiť prostredníctvom prihlášky zaslanej na e-mail:

dekanat.fi@paneurouni.com

Kontakt:

dekanat.fi@paneurouni.com
Tel: +421 2 6820 3639

 

Bloky výučby

• Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie)

10.02.2018      12:40 – 15:55  poslucháreň 106 PC1 (4)

17.02.2018      12:40 – 15:55  poslucháreň 106 PC1 (4)

24.02.2018      12:40 – 15:55  poslucháreň 106 PC1 (4)

03.03.2018      12:40 – 15:55  poslucháreň 106 PC1 (4)

10.03.2018      12:40 – 15:55  poslucháreň 306 PC4 (4)

17.03.2018      12:40 – 15:55  poslucháreň 106 PC1 (4)