Matematika I

Matematika I

Semester: Zimný

Doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.

Kategória počítačového kurzu: Matematika

Certifikát po kurze: Áno (po absolvovaní testu)

Cieľová skupina: Kurz je určený na zopakovanie niektorých partií zo stredoškolskej matematiky a následné získanie základných poznatkov z vysokoškolskej matematiky, konkrétne z matematickej analýzy, potrebných na používanie matematických metód v informatickej teórii i praxi

Potrebná predchádzajúca znalosť/ úroveň: Potrebné je ukončené stredoškolské vzdelanie.

Kurz je realizovaný blokovou výučbou v celkovom rozsahu 36 hodín (Sobota, resp. piatok poobede).

Osnova:

1. Množiny a operácie s nimi
2. Typy dôkazov
3. Supremum a infimum množiny
4. Mocniny, logaritmy, goniometrické výrazy
5. Funkcie a ich vlastnosti
6. Rozklad polynómov
7. Limity funkcií a postupností
8. Využitie limít v informatike
9. Diferenciálny počet
10. Vyšetrovanie priebehu funkcií
11. Integrálny počet
12. Určitý, neurčitý, nevlastný integrál

 

Odporúčaná literatúra:

FECENKO, J. — PINDA, Ľ. Matematika 1. Bratislava: IURA EDITION, 2006.

FECENKO, J. — SAKÁLOVÁ, K. Matematika 2. Bratislava: IURA EDITION, 2004.

 

ZÁVÄZNÁ  PRIHLÁŠKA

 

  • Rozsah kurzov: 1 semester (12 týždňov)
  • Bežná cena kurzu za osobu s DPH: 99 € za kurz a 69 € za test a certifikát

Bloky výučby:

  • 07.10.2017 9:20 – 14:15 (5)
  • 20.10.2017 15:10 – 18:25 (4)
  • 21.10.2017 13:30 – 16:45 (4)
  • 28.10.2017 12:40 – 16:45 (5)
  • 3.11.2017 15:10 – 18:25 (4)
  • 11.11.2017 12:40 – 16:45 (5)
  • 18.11.2017 12:40 – 16:45 (5)
  • 02.12.2017 9:20 – 12:35 (4)