Modelovanie podnikových systémov

Modelovanie podnikových systémov

Semester: Zimný

Prednášajúci: Prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.

Kategória počítačového kurzu:  Pokročilé informačné systémy, optimalizácia, modelovanie a simulácia výrobných a podnikových procesov v prostredí IoT, Big Data a Cloudové systémy.

Certifikát po kurze: Áno (po absolvovaní skúšky)

Cieľová skupina: Kurz je určený všetkým tým, ktorí majú záujem pracovať pri vývoji a projektovaní  moderných výrobných a podnikových procesov pre technické a netechnické aplikácie. Predmet má teoreticko-praktický charakter. Študenti okrem teoretických vedomosti získajú aj praktické poznatky na základe plánovaných exkurzií vo vybraných moderných podnikoch.

Potrebná predchádzajúca znalosť/ úroveň: Potrebné sú základné znalosti z oblasti informatiky a matematiky. Predmet je odporúčaný pre budúcich pracovníkov v oblasti návrhu a optimalizácii výrobných a podnikových procesov pre malé a stredné podniky.

Kurz je rozdelený na 6 blokov po 4 hodiny piatky od 15:10 hod.. Spolu 24 hodín.

Osnova kurzu:

I. Moderné architektúry a štruktúry výrobných procesov

 1. Úvod do moderných podnikových a výrobných procesov.
 2. Moderné architektúry pre optimalizáciu výrob v malých a stredných podnikoch.
 3. Digitálne podniky – kyberneticko – fyzikálne systémy ako moderné štruktúry výrobných procesov. Charakteristika smart výrob, inteligentné výroby s využitím prvkov umelej inteligencie.
 4. Industry 4.0, nové výzvy a trendy na organizáciu a riadenie moderných výrob. Metodika a princípy Industry 4.0. Rozvoj a využitie Industry 4.0 v podmienkach SR.
 5. IoT a IIoT (Internet of Things, Industrial of Things) pre moderné výrobné procesy. Virtuálna realita v optimalizácii a rekonfigurácii moderných výrob.

II. Modelovanie a simulácia výrobných procesov

 1. CIM – Computer integrated manufacturing – Štruktúry a vývojové etapy CIM systémov.
 2. Teoretické základy modelovania a simulácie moderných výrob – Základné pojmy, Klasifikácia procesov, Princípy a význam simulácie. Postup tvorby simulačných modelov. Simulačné SW systémy.
 3. Pokročilé SW systémy pre projektovanie, plánovanie a vývoj moderných výrob (PLM Technomatix Plant Simulation – vlastnosti, výhody, GUI, modelovanie a simulácia. (triedy, objekty). Modelovanie a optimalizácia výrobných procesov a postupov – ukážky z praxe.

III.  Moderné SW prostriedky pre optimalizáciu, manažment a riadenie výrob

 1. Pokročilé komunikačné systémy výrobných podnikov v súlade s Industry 4.0.
 2. Optimalizácia výrob. Prehľad protokolov/technológií pre Internet of Things – LoRa, Sifgox, Narrowband-IoT, OPC Unified Architecture, využitie programovacích jazykov a algoritmov v manažovaní a riadení výrob.
 3. Microsoft Azure – úvod do cloudových služieb pre podnikové procesy. Microsoft Cognitive Services – cloudové služby pre moderné výroby.
 4. Big Data pre optimalizáciu výrob. Microsoft IoT Suite / IoT Hub, Power BI – služby pre jednoduchú agregáciu dát z IoT zariadení do cloudu, vyhodnocovanie, štatistiky, fraud detection.

IV. Exkurzia do moderných výrobných podnikov. Ukážky využitia princípov Industry 4.0 pre podnikové procesy v podmienkach SR.

 

ZÁVÄZNÁ  PRIHLÁŠKA

 • Rozsah kurzov: 1 semester (12 týždňov)
 • Bežná cena kurzu za osobu s DPH: 99 € za kurz a 69 € za test a certifikát

Bloky výučby:

 • 06.10.2017 15:10 – 18:25 (4)
 • 20.10.2017 15:10 – 18:25 (4)
 • 27.10.2017 15:10 – 18:25 (4)
 • 03.11.2017 15:10 – 18:25 (4)
 • 11.11.2017 15:10 – 18:25 (4)
 • 08.12.2017 15:10 – 18:25 (4)