Počítačová grafika (Vizuálne počítanie a multimédiá)

Počítačová grafika (Vizuálne počítanie a multimédiá)

Semester: Zimný

Prednášajúci: RNDr. Ján Lacko, PhD.

Kategória počítačového kurzu: Počítačová grafika

Certifikát po kurze: Áno (po absolvovaní testu a praktických úloh)

Cieľová skupina: Kurz je určený všetkým, ktorí potrebujú porozumieť základným algoritmom v počítačovej grafike a ich využití v aplikáciách akými sú vizualizácia resp. virtuálna a rozšírená realita a pod.

Potrebná predchádzajúca znalosť/ úroveň: Potrebné sú základné znalosti z matematiky z oblasti analytickej geometrie a maticového počtu.

Kurz je realizovaný blokovou výučbou (piatok poobede alebo sobotu ). Spolu 24 hodín.

Osnova kurzu:

 1. Reprezentácie objektov (B-rep, F-rep, Point cloud, …)
 2. Rasterizácia a antialiasing
 3. Algoritmy viditeľnosti, hľadanie prienikov a orezávanie
 4. Zobrazovací kanál, súradnicové systémy a ich transformácie
 5. Reprezentácia scény
 6. Textúry
 7. Lokálne osvetľovacie metódy
 8. Tieňovanie (shading)
 9. Tiene
 10. Globálne osvetľovacie metódy (ray tracing, radiosity)
 11. Základy spracovania multimediálnych informácii
 12. Herné enginy

 

Odporúčaná literatúra:

ŽÁRA, J. Moderní počítačová grafika : [kompletní průvodce metodami 2D a 3D grafiky]. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 608 s. ISBN 80-251-0454-0.

FOLEY, J. et al. Fundamentals of Interactive Computer Graphics. New York: Wiley, 1990.

 

ZÁVÄZNÁ  PRIHLÁŠKA

 • Rozsah kurzov: 1 semester (12 týždňov)
 • Bežná cena kurzu za osobu s DPH: 99 € za kurz a 69 € za test a certifikát

Bloky výučby:

 • 07.10.2017 12:40 – 15:55 (4)
 • 21.10.2017 14:20 – 17:35 (4)
 • 04.11.2017 8:30 – 11:45 (4)
 • 25.11.2017 12:40 – 15:55 (4)
 • 01.12.2017 15:10 – 18:25 (4)
 • 16.12.2017 8:30 – 11:45 (4)