Kurzy vzdelávania v oblasti IT

Počítačové siete

Rozsah: letný semester, kurz je rozdelený na 5-6 blokov po 4-6 hodinách mimo pracovných dní (piatok poobede alebo sobotu). Spolu 24 hodín.

Prednášajúci: Ing. Tomáš Páleník, PhD.

Kategória počítačového kurzu: Počítačové siete

Certifikát po kurze: Áno (po absolvovaní testu)

Cieľová skupina:  Kurz je určený všetkým používateľom, ktorí chcú získať základnú orientáciu v problematike počítačových sietí so zameraním na sieťové nástroje zabudované priamo v OS bežného počítača.

Potrebná predchádzajúca znalosť/úroveň: Potrebné prerekvizity sú len základy práce s počítačom.

Osnova kurzu:

 1. Úvod do problematiky počítačových sietí, základný pojmový aparát, koncepcia prenosu informácie.
 2. Intranet, Extranet, sieťové zariadenia – aktívne a pasívne komponenty sietí, prístupové metódy.
 3. Vrstvový sieťový model a koncepcia prepojovania otvorených systémov ( RM ISO/OSI a model TCP/IP).
 4. Charakteristika súčasných sieťových technológií a riešení
 5. Koncepcia fyzickej vrstvy sieťového modelu: pasívna sieťová infraštruktúra, štruktúrovaná kabeláž a jej prvky, prenosové média.
 6. Mechanizmy a protokoly linkovej vrstvy, Ethernet a WiFi. Aktívne sieťové prvky.
 7. Koncepcia IPv4 adresácie (triedne a beztriedne systémy, siete a podsiete, masky) a budovanie adresných schém.
 8. Smerovanie v IP, smerovacie protokoly
 9. Protokoly transportnej vrstvy, TCP a UDP.
 10. Systém DNS.
 11. Aplikačné protokoly, HTTP, SMTP
 12. Nové sieťové technológie – IPv6 .

 

Cena:

 • 99 € (bez testu a certifikátu)
 • 168 € (s testom a certifikátom)

Ako sa prihlásiť: Záujemcovia o štúdium sa môžu prihlásiť prostredníctvom prihlášky zaslanej na e-mail:

dekanat.fi@paneurouni.com

Kontakt:

dekanat.fi@paneurouni.com
Tel: +421 2 6820 3639


Bloky výučby

• Počítačové siete

10.02.2018      12:40 – 15:55 poslucháreň 103 PC3 (4)

24.02.2018      12:40 – 15:55 poslucháreň 103 PC3 (4)

24.03.2018      8:30 – 11:45 poslucháreň 103 PC3 (4)

07.04.2018      8:30 – 11:45 poslucháreň 103 PC3 (4)

14.04.2018      8:30  – 11:45 poslucháreň 103 PC3 (4)

21.04.2018      12:40 – 15:55 poslucháreň 103 PC3 (4)