Princípy operačných systémov

Princípy operačných systémov

Semester: Zimný

Prednášajúci: Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Kategória počítačového kurzu: Algoritmy a dátové štruktúry

Certifikát po kurze: Áno (po absolvovaní testu a praktických úloh)

Cieľová skupina: Kurz je určený všetkým, ktorí potrebujú porozumieť základným algoritmom a dátovým štruktúram v jadrách operačných systémov. Preberie sa podstatná časť teórie z uvedenej odporúčanej literatúry.

Potrebná predchádzajúca znalosť/ úroveň: Potrebné sú základné znalosti z programovania v niektorom bežnom prostredí, optimálne C/C++.

Kurz je realizovaný blokovou výučbou (piatok poobede alebo sobotu ). Spolu 24 hodín.

Osnova kurzu:

 1. Jadro operačného systému a používateľské rozhranie
 2. Paralelné procesy, systémové a aplikačné
 3. Synchronizácia a komunikácia paralelných procesov
 4. Virtuálna pamäť a stránkovanie
 5. Súborové systémy

 

Odporúčaná literatúra:

William Stallings: Operating systems, Internals and Design Principles.

http://williamstallings.com/OperatingSystems/

 

Allen B. Downey: The Little Book of Semaphores.

download: http://greenteapress.com/semaphores/index.html

 

ZÁVÄZNÁ  PRIHLÁŠKA

 • Rozsah kurzov: 1 semester (12 týždňov)
 • Bežná cena kurzu za osobu s DPH: 99 € za kurz a 69 € za test a certifikát

Bloky výučby:

 • 14.10.2017 13:30 – 16:45 (4)
 • 21.10.2017 13:30 – 17:35 (5)
 • 18.11.2017 8:30 – 10:55 (3)
 • 24.11.2017 15:10 – 18:25 (4)
 • 25.11.2017 8:30 – 11:45 (4)
 • 08.12.2017 15:10 – 18:25 (4)