Kurzy vzdelávania v oblasti IT

Procesné riadenie

Rozsah: letný semester, kurz je rozdelený na 4 bloky po 6 hodinách mimo pracovných dní (piatok poobede alebo sobotu). Spolu 24 hodín.

Prednášajúci: prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

Kategória počítačového kurzu: UML – Unified Modelling Language, BPMN – Business Process Model & Notation, WfMS – Workflow Management System

Certifikát po kurze: Áno (po absolvovaní testu)

Cieľová skupina: Kurz je určený všetkým, ktorí potrebujú dôkladne rozumieť problematike procesného riadenia a reengineeringu organizácie, vrátanie modelovania podnikových procesov a ich kontextu (organizačný a informačný systém) pre potrebu vývoja koncepcie systému manažmentu procesne riadenej organizácie.

Potrebná predchádzajúca znalosť/úroveň: Potrebné sú základné znalosti z oblasti informatiky. Veľmi vhodné je predchádzajúce absolvovanie kurzu „Modelovanie podnikových systémov“. Odporúčaný pre pracovníkov a konzultantov z oblasti manažmentu firiem, manažérom vývoja IS a organizácie podniku.

Osnova kurzu:

1. Business Process Engineering (BPE) a modelovanie procesov.

 • Základné pojmy z oblasti podnikových procesov a Business Process Reengineeringu. Business Process Engineering (BPE) – základné princípy, historický vývoj.
 • Metodiky procesného reengineeringu – historický prehľad a špecifické metodiky, projekty reengineeringu procesov.
 • Štandardy a normy modelovania podnikových procesov, jazyk BPMN, ARIS a ostatné.

2. Konceptuálne a procesné modelovanie organizácie I.

 • Metódy a techniky modelovania podnikových procesov – prehľad a východiská.
 • Metodika MMABP, základné princípy a postup.
 • Objektový a procesný globálny model. UML a Eriksson-Penkerovo rozšírenie.
 • Postup návrhu procesne riadenej organizácie a detailný procesný model.

3. Konceptuálne a procesné modelovanie organizácie II.

 • Detailný model objektu, rola životného cyklu objektu v návrhu procesného systému a konzistencii modelov.
 • Konzistencia modelov – prehľad, bilaterálna konzistencia modelov.
 • Konzistencia modelov – štrukturálna konzistencia.

4. Budovanie podnikových infraštruktúr a súvisiace aspekty.

 • Podnikové procesy a informačný systém (IS) podniku – rola BPE v procese vývoja IS a rola IS v projekte BPE. Štruktúra informačného systému procesne riadenej organizácie
 • Podnikové procesy a informačný systém podniku – funkčný model a jeho roľa vo vývoji IS organizácie.
 • Špecifiká procesného riadenia organizácií verejnej správy.

 

Cena:

 • 99 € (bez testu a certifikátu)
 • 168 € (s testom a certifikátom)

Ako sa prihlásiť: Záujemcovia o štúdium sa môžu prihlásiť prostredníctvom prihlášky zaslanej na e-mail:

dekanat.fi@paneurouni.com

Kontakt:

dekanat.fi@paneurouni.com
Tel: +421 2 6820 3639

 

Bloky výučby LS 2016/2017

• Procesné riadenie

04.03.2017 8:30 – 14:20 (6)
11.03.2017 8:30 – 14:20 (6)
18.03.2017 8:30 – 14:20 (6)
25.03.2017 8:30 – 14:20 (6)