Kurzy vzdelávania v oblasti IT

Procesné riadenie

Prednášajúci: Prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.

Kategória počítačového kurzu: Štruktúry riadenia procesov, modely procesov, Metódy a algoritmy riadenia procesov

Certifikát : Áno (po absolvovaní testu)

Cieľová skupina: Kurz je určený všetkým tým, ktorí chcú získať vedomosti v problematike riadenia procesov v technických a netechnických aplikáciách. Výučba ma teoreticko-praktický charakter. V priebehu výučby sa absolventi naučia modelovať, simulovať, riadiť a optimalizovať procesy riadenia v technických a netechnických aplikáciách. Pre praktické úlohy riadenia výrobných procesov sa študenti naučia konfigurovať HW a SW prostriedky pre optimalizáciu procesných riadiacich  činnosti za účelom dosiahnutia vysokej kvality, minimalizácie energií a ochrane životného prostredia.  Absolvovaním predmetu dosiahnu absolventi také zručnosti, ktoré im umožnia sa zamestnávať v priemyselných aplikáciách, výrobných podnikoch, zdravotníctve a službách a pod..

Potrebná predchádzajúca znalosť/ úroveň: Potrebné sú základné znalosti z oblasti matematiky, informatiky a programovania.

Odporúčanie: Absolvovanie kurzu „Modelovaníe podnikových procesov“  Kurz je vhodný pre pracovníkov a konzultantov z oblasti projektovania a riadenia výrobných, technologických a podnikových  procesov.

Kurz je realizovaný výučbou v blokovej forme (piatok poobede alebo sobotu ). Spolu 24 hodín.

Stručná osnova kurzu:

 1. Architektúry a štruktúry riadenia procesov.
 2. Klasifikácia procesného riadenia výrobných a podnikových procesov.
 3. Matematické modely procesov, identifikácia parametrov modelov pre procesné riadenie.
 4. Architektúry a štruktúry automatizovaného systému riadenia procesov.
 5. Centralizované a decentralizované štruktúry riadenia. Výhody, porovnanie aplikácie.
 6. Metodika a princípy riadenia integrovaných výrobných procesov.
 7. Metódy a algoritmy riadenia spojitých a diskrétnych procesov.
 8. Digitalizácia procesov riadenia. Vnorené počítačové systémy procesného riadenia.
 9. SW a HW prostriedky pre modelovanie a simuláciu procesov riadenia.
 10. Metódy a algoritmy pre optimalizáciu procesov riadenia.
 11. Metódy výpočtovej inteligencie v riadení procesov.
 12. Priemyselný IoT a cloudové systémy pre procesné riadenie.

Odporúčaná literatúra:

 1. PROCHÁZKA, Jaroslav. Procesní řízení realizace projektů [online]. Ostrava: 2006
 2. ZÁVADSKÝ, JÁN: Systémové pojednání o procesním řízení. – 1. vyd. – Praha: Alfa Publishing, 2005.

MIKLEŠ, Ján. FIKAR, Miroslav: Process Modelling, Identification, and Control. Springer Verlag, Berlin, 2007, ISBN 978-3-540-71969-4

 

Cena:

 • 99 € (bez testu a certifikátu)
 • 168 € (s testom a certifikátom)

Ako sa prihlásiť: Záujemcovia o štúdium sa môžu prihlásiť prostredníctvom prihlášky zaslanej na e-mail:

dekanat.fi@paneurouni.com

Kontakt:

dekanat.fi@paneurouni.com
Tel: +421 2 6820 3639

 

Bloky výučby

• Procesné riadenie

16.02.2018      15:10 – 18:25 poslucháreň 306 PC4 (4)

02.03.2018      15:10 – 19:15 poslucháreň 306 PC4 (5)

16.03.2018      15:10 – 19:15 poslucháreň 103 PC3 (5)

06.04.2018      15:10 – 19:15 poslucháreň 306 PC4 (5)

27.04.2018      15:10 – 19:15 poslucháreň 306 PC4 (5)