Kurzy vzdelávania v oblasti IT

Programovanie GUI v Jave

Rozsah: letný semester (12 týždňov) Kurz je rozdelený na 6 blokov po 4 hodinách mimo pracovných dní (piatok poobede alebo sobotu). Spolu 24 hodín.

Prednášajúci: doc. Ing. Martin Šperka, PhD.

Kategória počítačového kurzu: Programovanie v Jave

Certifikát po kurze: Áno (po vypracovaní štyroch semestrálnych projektov s ich obhajobou)

Cieľová skupina:  Odporúčaný pre každého, kto sa chce naučiť základy programovania používateľských rozhraní a multimédií v Jave.

Potrebná predchádzajúca znalosť/úroveň: Základy programovania v jazyku Java alebo  znalosti objektovo orientovaného programovania (C++ alebo C#) .

Osnova kurzu:

•    Základné pojmy z interakcie človek počítač (HCI)
•    Prehľad používaných balíkov AWT, SWING. Graphics, atď.
•    Prehľad integrovaných prostredí (IDE) a úvod do BlueJ.
•    Návrh, modelovanie a programovanie dialógu človek-počítač.
•    Programovanie základných kontajnerov a komponentov WIDGETS
•    Úvod do 2D počítačovej grafiky a použitie triedy Graphics
•    Zobrazovanie súborov s rastrovou grafikou
•    Prehrávanie zvukových a video súborov
•    Programovanie hudby pomocou MIDI

Odporúčaná literatúra:
Šperka, M.: HCI Design and GUI Programming in Java. Wolters Kluwer, Prague 2014, ISBN 978-80—7478-567-2, 147p.
Šperka, M.: Past and Future of Human-Computer Interaction. Current Issues of Science and Research in the Global World: Proceedings of the International Conference on Current Issues of Science and Research in the Global World, Vienna, Austria; 27–28 May 2014. 384 Pages. ISBN 9781138027398.

 

Cena:

  • 99 € (bez testu a certifikátu)
  • 168 € (s testom a certifikátom)

Ako sa prihlásiť: Záujemcovia o štúdium sa môžu prihlásiť prostredníctvom prihlášky zaslanej na e-mail:

dekanat.fi@paneurouni.com

Kontakt:

dekanat.fi@paneurouni.com
Tel: +421 2 6820 3639

 

Bloky výučby LS 2016/2017

• Programovanie GUI v Jave

25.03.2017 12:40 – 16:00 (4)
01.04.2017 12:40 – 17:40 (6)
08.04.2017 14:20 – 17:40 (4)
22.04.2017 8:30 – 14:20 (6)
29.04.2017 14:20 – 17:40 (4)