Projektový manažment

Projektový manažment

Semester: Zimný

Prednášajúci: doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Kategória počítačového kurzu: Microsoft Project a agilné metódy

Certifikát po kurze: Áno (po absolvovaní testu)

Cieľová skupina:  Kurz je určený všetkým užívateľom, ktorí potrebujú naplánovať projekty pre rôzne oblasti a sledovať ich plnenie.

Potrebná predchádzajúca znalosť/ úroveň: Potrebné sú znalosti MS Office (Word a Excel). Odporúčaný pre záujemcov z malých a stredných firiem.

Kurz je realizovaný blokovou výučbou (piatok poobede alebo sobotu ). Spolu 24 hodín.

Osnova kurzu:

 1. Životný  cyklus  projektov. Metódy používané pri manažmente projektov.
 2. Metóda Ganttových diagramov.
 3. Základy metodológie systémov PRINCE2 a agilných metód.
 4. Návrh pomocou MS Project. Konkrétne príklady využitia.
 5. Úlohy projektu a rozklad na WBS. Dekompozície na čiastkové úlohy.
 6. Prostriedky (zdroje), finančné náklady projektu.
 7. Kritická cesta. Sledovanie projektu.
 8. Možnosti zobrazenia prehľadov, grafická vizualizácia zostav projektu.
 9. Fond zdrojov, vnorenie projektov. Metódy riadenia rizík.
 10. Štúdia riešenia IS projektu v systéme MS Project.

 

ZÁVÄZNÁ  PRIHLÁŠKA

 • Rozsah kurzov: 1 semester (12 týždňov)
 • Bežná cena kurzu za osobu s DPH: 99 € za kurz a 69 € za test a certifikát

Bloky výučby:

 • 07.10.2017 8:30 – 11:45 (4)
 • 21.10.2017 8:30 – 11:45 (4)
 • 04.11.2017 12:40 – 15:55 (4)
 • 25.11.2017 8:30 – 12:35 (5)
 • 09.12.2017 8:30 – 12:35 (5)
 • 16.12.2017 12:40 – 14:15 (2)