Kurzy vzdelávania v oblasti IT

Riadenie podnikovej informatiky

Rozsah: letný semester, kurz je rozdelený na 6 blokov po 4 hodinách mimo pracovných dní (piatok poobede alebo sobotu). Spolu 24 hodín.

Prednášajúci: prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

Kategória počítačového kurzu: Management informačných systémov

Certifikát po kurze: Áno (po absolvovaní testu)

Cieľová skupina:  Kurz je určený všetkých poslucháčom, ktorí sa chcú naučiť, akými metódami sa riadia moderné informačné systémy podnikov tak, aby optimálne podporovali dosiahnutie podnikových cieľov.

Potrebná predchádzajúca znalosť/úroveň: Nevyžadujú sa žiadne IT znalosti. Vhodná je základná znalosť fungovania  podniku.

Osnova kurzu:

 1. Vývojové etapy a varianty riešenia podnikovej informatiky,
 2. Princípy riadenia IS / ICT podľa MMDIS (multidimenzionalita, integrácia, vrstevnosť, flexibilita, otvorenosť, štandardizácia, kooperácie, procesné poňatie učenia a rastu, lokalizácia zdrojov a rozhodnutie
 3. Konceptuálne modely riadenia podľa MMDIS (model riadenia podnikových procesov, integrácia stratégie, procesov, služieb a zdrojov (model SPSPR); integrácia oblastí riadenia (model systémovej integrácie); rozvoj integrovaného IS (model tvorby a ďalšieho rozvoja IS); systém riadenia IS (model riadenia informatických procesov vo firme)
 4. Vybrané štandardy riadenia podnikovej informatiky (ITIL, COBIT, …),
 5. Strategické riadenie podnikovej informatiky,
 6. Riadenie služieb podnikovej informatiky,
 7. Sourcing v podnikovej informatike,
 8. Výberové a kontraktačné riadenie
 9. Riadenie efektov a nákladov podnikovej informatiky.

 

Cena:

 • 99 € (bez testu a certifikátu)
 • 168 € (s testom a certifikátom)

Ako sa prihlásiť: Záujemcovia o štúdium sa môžu prihlásiť prostredníctvom prihlášky zaslanej na e-mail:

dekanat.fi@paneurouni.com

Kontakt:

dekanat.fi@paneurouni.com
Tel: +421 2 6820 3639

 

Bloky výučby

• Riadenie podnikovej informatiky

09.03.2018      15:10 – 18:25 poslucháreň 105 (4)

10.03.2018      8:30 – 11:45 poslucháreň 105 (4)

23.03.2018      15:10 – 18:25 poslucháreň 103 PC3 (4)

24.03.2018      8:30 – 11:45 poslucháreň 301 (4)

13.04.2018      15:10 – 18:25 poslucháreň 103 PC3 (4)

14.04.2018      8:30 – 11:45 poslucháreň 301 (4)