Softvérové inžinierstvo

Softvérové inžinierstvo

Semester: Zimný

Prednášajúci: Ing. Július Hlaváč, PhD.

Kategória počítačového kurzu: analýza a návrh informačných systémov pomocou UML

Certifikát po kurze: Áno (po absolvovaní testu)

Cieľová skupina:  Kurz  je určený, pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú oboznámiť s problematikou tvorby analýz pomocou jazyka UML.

Obsahom kurzu je osvojenie si diagramov UML ( use case, diagram tried, activity …. atď). Následne bude prebraná problematika zberu požiadaviek a tvorba prípadovej štúdie s využitím CASE nastroja, tak aby reagovala na požiadavky praxe. Výstupom kurzu bude schopnosť poslucháča vytvárať plnohodnotné analýzy informačných systémov pomocou jazyka UML.

Kurz je realizovaný blokovou výučbou (piatok poobede alebo sobotu ). Spolu 24 hodín.

Obsah:

 1. Úvod do UML
 2. Use case diagram
 3. Diagram tried
 4. Aktivity, sekvenčný diagram
 5. Diagram spolupráce
 6. Zber požiadaviek
 7. Tvorba prípadovej štúdie pomocou CASE nástroja.

 

ZÁVÄZNÁ  PRIHLÁŠKA

 • Rozsah kurzov: 1 semester (12 týždňov)
 • Bežná cena kurzu za osobu s DPH: 99 € za kurz a 69 € za test a certifikát

Bloky výučby:

 • 30.09.2017 14:20 – 17:35 (4)
 • 07.10.2017 8:30 – 11:45 (4)
 • 14.10.2017 8:30 – 11:45 (4)
 • 11.11.2017 8:30 – 11:45 (4)
 • 25.11.2017 8:30 – 11:45 (4)
 • 02.12.2017 8:30 – 11:45 (4)