Kurzy vzdelávania v oblasti IT

Virtuálna a rozšírená realita

Rozsah: letný semester, kurz je rozdelený na bloky po 4-6 hodinách mimo pracovných dní (piatok poobede alebo sobotu). Spolu 24 hodín.

Prednášajúci: RNDr. Ján Lacko, PhD.

Kategória počítačového kurzu:
Počítačová grafika, virtuálna a rozšírená realita )

Certifikát po kurze: Áno (po absolvovaní testu a praktickej úlohy)

Cieľová skupina: Kurz je určený záujemcom o virtuálnu a rozšírenú realitu, ktorí chcú porozumieť teoretickým základom, ale aj praktickému návrhu aplikácii pre VR/AR.

Potrebná predchádzajúca znalosť/ úroveň: Potrebné sú základné znalosti z oblasti počítačovej grafiky a 3D modelovania. Veľmi vhodné je predchádzajúce absolvovanie kurzu „Počítačová grafika“.

Osnova kurzu:

 1. Definícia virtuálnej reality
 2. História virtuálnej reality
 3. Jazyky pre opis virtuálnej reality
 4. Tvorba virtuálnych prostredí
 5. Techniky interakcie vo virtuálnej realite
 6. HW požiadavky pre virtuálnu realitu
 7. Základy počítačového videnia
 8. Techniky prezentácie objektov v rozšírenej realite
 9. HW požiadavky pre rozšírenú realitu
 10. Techniky interakcie v rozšírenej realite
 11. Prehľad SW balíkov pre virtuálnu realitu
 12. Prehľad SW balíkov pre rozšírenú realitu

Odporúčaná literatúra:
QVORTRUP, L. Virtual Interaction: Interaction in Virtual Inhabited 3D Worlds. USA: Springer, 2001. ISBN 978-1-84996-863-8.
BIMBER, O.,RASKAR, R. Spatial Augmented Reality: Merging Real and Virtual Worlds. A K Peters/CRC Press, 2005.ISBN-13: 978-1568812304.

 

Cena:

 • 99 € (bez testu a certifikátu)
 • 168 € (s testom a certifikátom)

Ako sa prihlásiť: Záujemcovia o štúdium sa môžu prihlásiť prostredníctvom prihlášky zaslanej na e-mail:

dekanat.fi@paneurouni.com

Kontakt:

dekanat.fi@paneurouni.com
Tel: +421 2 6820 3639

 

Bloky výučby

• Virtuálna a rozšírená realita

23.02.2018      15:10 – 18:25 poslucháreň 306 PC4 (4)

24.02.2018      8:30 – 11:45 poslucháreň 306 PC4 (4)

10.03.2018      8:30 – 11:45 poslucháreň 306 PC4 (4)

17.03.2018      8:30 – 11:45 poslucháreň 306 PC4 (4)

14.04.2018      8:30 – 11:45 poslucháreň 306 PC4 (4)

21.04.2018      8:30 – 11:45 poslucháreň 306 PC4 (4)