LL.M pre právnikov

LL.M pre právnikov

Ponúkame vám prestížny právny program LL.M realizovaný skúsenými lektormi v slovenskom a českom jazyku za exkluzívnu cenu. Prihlášky prijímame už teraz s miestom štúdia v Bratislave, Martine a Banskej Bystrici, ak máte záujem o štúdium v inom meste, napíšte nám prosím email.

 

Čo získate štúdiom LL.M u nás?
 • Sme jediná vysoká škola na Slovensku ktorá poskytuje štúdium LL.M
 • Titul LL.M len už za jeden rok úspešného štúdia
 • Diplom s veľkou hodnotou priamo od našej vysokej školy
 • Na konzultáciách sa budeme zaoberať problematikou, ktorá Vás zaujíma
 • Získate hodnotné kontakty v skupine, podporu a skúsenosti profesionálov z praxe
 • Konkurenčnú výhodu na trhu práce
 • Nemusíte cestovať za štúdiom do zahraničia, študovať je možné v Bratislave, Banskej Bystrici, Martine, ale po dohode kdekoľvek na Slovensku
 • Nemusíte študovať v anglickom jazyku v zahraničí za vyššie náklady, štúdium realizujeme v slovenskom a českom jazyku
 • Firemným zákazníkom ponúkame po dohode výučbu priamo v priestoroch ich firmy
 • Štúdium ponúkame aj na splátky už od 491 EUR mesačne
Čo je to LL.M, Pre koho je štúdium určené? Pre individuálnych kandidátov – právnikov, advokátov, absolventov právnickej fakulty, ktorí chcú získať alebo prehĺbiť právne vedomie a rozvíjať svoje znalosti a zručnosti v oblasti práva. Získanie nových kontaktov, výmena skúseností sú ďalšou pridanou hodnotou. Pre študentov bez právneho vzdelania máme v ponuke LL.M pre podnikateľov a manažérov.
V čom je LL.M iné ako klasická štúdium práva Klasické právne štúdium je primárne zamerané teoreticky a študenti zvyčajne nevyžadujú okamžité uplatnenie svojich teoretických vedomostí v praxi. V našom štúdiu LL.M sa naopak predpokladá, že študent je už etablovaný v právnej oblasti a tým priamo uplatňuje získané vedomosti v praxi. Preto je výučba prakticky orientovaná a riadi sa pracovným zaťažením študentov a ich podporou.
Základné parametre štúdia
 • 8 celodenných kľúčových modulov s priamou výučbou s lektormi
 • výučba v slovenčine / češtine
 • úvodný deň so zahájením štúdia a neformálne spoločenské stretnutie
 • záverečný deň s workshopom k záverečnej práci a spoločenská časť
 • tlačené materiály pre každú lekciu, relevantnú aktuálnu právnu literatúru
 • hodnotená prakticky zameraná písomnú prácu pre každý modul
 • hodnotená prakticky orientovaná záverečná práca
 • osobný študijný kouč pre každého študenta pre jeho individuálne vedenie a rozvoj
 • nadštandardné občerstvenie počas vyučovania vrátane obeda
 • intenzívny priebeh kurzu – od začiatku až po absolvovanie štúdia až do 1 roka
Orientácia v praxi Dôraz sa kladie na prínosy štúdia pre prax:

 • výučba je preložená radom príkladov z praxe reflektujúcich aj požiadavky a skúsenosti študentov;
 • študenti sú vedení k aplikácii vyučovaných látok do svojich  aktivít
 • študenti sa učia rozpoznať právnu krízu alebo neštandardné situácie, s ktorými sa môžu stretnúť
 • študenti sa hodnotia podľa vypracovaných projektov venovaných problémom ich špecifickej praxe. Tieto projekty sú určené pre nich, nie pre školu.
 • písomné úlohy sú zadávané a vedené tak, aby prinášali študentovi pridanú hodnotu. Od začiatku štúdia je študentovi pridelený osobný kouč.
Osobný študijný kouč Každý študent má po dobu štúdia k dispozícii študijného kouča, ktorý ho vedie k úspešnému absolvovaniu programu a pomáha vytvoriť čo najlepšiu stratégiu štúdia, teda výber riešených tém, aplikáciu vedomostí atď. V prípade krízy štúdia pomáha pri jej riešení.
Networking Lekcie sú spojené s viac-menej formálnymi a školskými stretnutiami a príležitosťami na vzájomné spoznanie spoločnej práce a zábavy. Úvodný a záverečný deň lekcie je spojený so spoločenským programom.
Štruktúra štúdia
 • Úvod do štúdia
 • Úvod do práva a práva EU
 • Majetkové právo
 • Dôverné informácie a ochrana osobných údajov
 • Úloha právnika v súdnom procese
 • Obchodné spoločnosti, živnostenské a iné podnikanie
 • Vedenie právnej inštitúcie z pohľadu práva i procesov
 • Zodpovednosť v právnických profesiách
 • Štátna regulácia právnickej profesie
 • Záverečná práca

Popis jednotlivých modulov

Harmonogram výuky:  Plánovaný harmonogram je: 26.5.2018, 27.5, 16.6, 8.9, 6.10, 27.10, 1.12, 12.1.2019, 9.2.2019
Tím lektorov: Garant: JUDr. Sáša Navrátilová, MBA

JUDr. Sáša Navrátilová, MBA, JUDr. Eva Dobrovolná, PhD. , LL.M, JUDr. Jaroslav Králíček, PhD., JUDr. ,Jiří Navrátil, Mgr. Ing. Vojtěch Szalay, JUDr. Adriana Ručkayová.

Viac o tíme lektorov

Rozsah a časová náročnosť štúdia
 • Štúdium je založené na interaktívnej výučbe s lektormi.
 • Priama výučba: 8 dní + úvodný a záverečný workshop, asi raz za mesiac.
 • Výučba je o víkendoch, zvyčajne v sobotu. Úvodný workshop a prvý tutoriál sú v sobotu a nedeľu počas jedného víkendu
 • Výučba je organizovaná tak, aby sa vyhla štátnym sviatkom a prázdninám.
 • V dňoch workshopu je priestor na konzultácie a prípravu možných projektov.
 • Súčasťou štúdia je spracovanie písomných projektov
Písomné projekty a záverečná práca Študenti sú vyzvaní, aby si vybrali ústrednú tému pod vedením študijného kouča a prostredníctvom svojich individuálnych písomných projektov efektívne pracovali na záverečnej práci. Písomné projekty pre jednotlivé moduly sú hodnotené lektormi týchto modulov.Záverečná práca vedená školiteľom rieši túto tému z praxe zvolenej študentom, kde sa odporúča použiť písomné projekty v jednotlivých moduloch. Pred odovzdaním sa záverečné práce prezentujú na záverečnom workshope a konečný text sa predkladá po zapracovaní pripomienok. Záverečná práca je hodnotená dvoma nezávislými hodnotiteľmi.V prípade písomných projektov môžu študenti použiť šablónu dokumentu s pripravenou štruktúrou práce, vyriešenú formálnymi požiadavkami (obsah, registre atď.).
Diplom o absolvovaní Po úspešnom ukončení štúdia študent obdrží diplom o absolvovaní programu. Podmienkou pre udelenie diplomu je úspešné absolvovanie štúdia a obhajoba záverečnej práce, ako aj plná úhrada ceny vzdelávacieho kurzu. Diplom vydáva priamo naša vysoká škola a preto garantujeme vysokú úroveň kvality štúdia a diplom, ktorý dáva význam a má vysokú hodnotu.

Cena štúdia

 • Jednorazová platba: 4460 EUR s DPH
 • Dve splátky: po 2342 EUR s DPH
 • 10 splátok: po 491 EUR s DPH

 

Pre študentov a absolventov poskytujeme zľavu z ceny štúdia, pre viac informácií nás prosím kontaktuje emailom alebo telefonicky:

Bc. Roman Hruška

Tel: +421 910 829 281
E-mail: miriama.cizmarova@paneurouni.com

 

 • Cena obsahuje aj tlačené a elektronické prezentácie, občerstvenie počas školení, spoločné obedy a prístup do školského informačného systému (konzultácie, študijné materiály, hodnotenie)
 • Veľkou výhodou je, že splátky platíte priamo našej škole, nie sprostredkovateľovi, to znamená, že nie je potrebné dokladovanie, alebo schvaľovanie splátok úverovou spoločnosťou.

 

Odošlite nezáväznú prihlášku alebo sa informujte o termínoch a možnostiach štúdia priamo vo Vašom meste. Prihláška je nezáväzná a bezplatná. Obratom Vám zašleme potrebné informácie.

 

Začiatok výuky je 26-27. 5.2018. ( cez leto sa nevyučuje ).
Prihlášky do 28.2.2018.

 

E-Prihláška na program LL.M

 

 1. Založte si e-prihlášku prostredníctvom linku E-Prihláška na program LL.M
 • pri zakladaní zvoľte namiesto fakulty „Ďalšie vzdelávanie“, vyberte si LLM program a miesto štúdia
 • nezabudnite si poznačiť vaše vygenerované prihlasovacie údaje
 1. Skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“ a „Adresy uchádzača“
 2. Počkajte, budeme vás v najbližších dňoch kontaktovať

 

Infolinka pre uchádzačov

Tel: +421 910 829 281
Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00
E-mail: miriama.cizmarova@paneurouni.com