Executive LL.M. – individuálny študijný plán

Executive LL.M. – individuálny študijný plán

 

Rozumieme študentom, ktorí nemajú možnosť sa pravidelne zúčastniť výuky v priestoroch školy pre pracovné vyťaženie, vzdialené lokality alebo iné dôvody. Skombinovali sme pre to online LL.M. a tradičnú výuku tak, aby sme zachovali interakciu medzi lektorom a študentom a zároveň umožnili štúdium aj na diaľku bez nutnosti návštevy školy. Pri individuálnom študijnom pláne nemusí chodiť študent do školy vôbec, všetky materiály obdrží elektronicky a interakcia a lektorom je zabezpečená individuálne. Naviac každý študent počas celého štúdia komunikuje so študijným koučom, ktorý ho sprevádza štúdiom. Veľkou výhodou individuálneho študijného oproti online LL.M. je, že študent sa môže rozhodnúť kedykoľvek počas roka a navštíviť prednášky osobne aj napriek individuálnemu plánu, čo klasické online štúdium neumožňuje. Takto sme schopní zachovať kvalitu výuky v duchu štúdia LL.M., zároveň sa prispôsobiť študentovi a dať možnosť sa počas roka kedykoľvek rozhodnúť a prispôsobiť štúdium aktuálnej situácii študenta.st

Štúdium je realizované lektormi zo sveta biznisu a práva v slovenskom a českom jazyku za exkluzívnu cenu. Náš program vychádza z najlepšej anglosaskej tradície, ktorú sme doplnili o inovatívne služby, aby našim študentom poskytoval maximálnu hodnotu.

V súvislosti s Coronavírusom by sme radi oznámili ucházdačom o štúdium, že nábor na najbližší termín so začiatkom 16.5.2020 pokračuje bez zmeny.  Študijný program je nastavený tak, aby umožnil  v prípade potreby individuálny plán štúdia bez nutnosti návštevy školy pre každého študenta.

Naša ďalšia ponuka:

 Executive LL.M. v Bratislave

Najčastejšie otázky a odpovede, ako vybrať štúdium TU!

 

 Náš koncept zahrnuje:
 • výučba v slovenčine a češtine
 •  v Brne len v češtine s Českými lektormi
 • zľava pre študentov a absolventov PEVŠ, VŠO, VŠPP, aj pre rodinných príslušníkov
 • kvalitné štúdium na vysokej škole
 • dĺžka štúdia do jedného roka v závislosti na termíne promócie
 • prezenčná výučba v 8 kľúčových moduloch
 • farebne tlačené a elektronické podklady k výučbe
 • lektori z praxe
 • výučba zameraná na prax
 • písomné projekty, ktoré majú zmysel
 • študijný kouč
 • efektívne vedenie
 • podpora networkingu
 • profesionálna starostlivosť o zákazníka
 • priebežná starostlivosť o kvalitu
 • vynikajúce ceny a možnosť splátok
 • diplom o absolvovaní programu
 • možný individuálny študijný plán
 • možnosť odovzdávať písomné projekty v angličtine

Viac o našom koncepte štúdia MBA a LL.M.

Čo je LL.M. štúdium ?
Master of Laws (LL.M.) je študijný program zameraný na získanie znalostí v odbore práva. Úspešní absolventi profesijného programu obdržia diplom a získajú tak titul LL.M. uvádzaný za menom. Štúdium je založené na aplikácií teoretických znalostí z práva do praxe.
Komu je LL.M. určené ?
Nami ponúkané LL.M. programy sú určené individuálnym záujemcom z oblasti biznisu, práva a verejného sektoru, teda najmä podnikateľom, manažérom a zamestnancom firiem aj predstaviteľom neziskového sektoru a štátnej správy, právnikom, ktorí chcú získať či prehĺbiť si právne povedomie a rozvinúť svoje znalosti a zručnosti v oblasti práva v kontexte podnikania.

Popri štúdiu v otvorených skupinách a pre individuálnych záujemcov ponúkame aj štúdium vytvorene na mieru pre uzatvorené firemné skupiny.

V čom je LL.M. iné než klasické štúdium  práva? Oproti klasickému štúdiu práva, ktoré je zamerané predovšetkým teoreticky, sa od študentov obyčajne nevyžaduje okamžité uplatnenie ich teoretických znalostí v praxi sa u LL.M. štúdia naopak predpokladá, že študent je v podnikaní už etablovaný, zúčastňuje sa samostatného podnikania, alebo je v manažérskej, či inej výkonnej pozícií a bude tak bezprostredne aplikovať získané znalosti do svojej praxe. Výučba je preto orientovaná prakticky a je vedená s ohľadom na vyťaženosť študujúcich a podporu ich networkingu.
Ako prebieha výučba? Štandardná doba štúdia až po promóciu je do jedného roka.

Výučba prebieha v sobotu v intervale cca. jedenkrát za 4 týždne. Výnimkou je iba prvé stretnutie, ktoré je dvojdňové: úvodný workshop s networkingom je v sobotu a druhý deň v nedeľu nasleduje prvý výučbový modul. Výučba je organizovaná tak, aby sa vyhla štátnym sviatkom a obdobiu prázdnin. Medzi dňami výučby je priestor na konzultácie a prípravu písomných projektov.

Moduly výučby:
 1. Úvodný workshop + úvod do práva
 2. Úvod do práva EU
 3. Záväzkové právo a prevencia vzniku pohľadávok
 4. Vymáhateľnosť práva
 5. Dôverné informácie a ochrana osobných údajov
 6. Obchodné korporácie, živnostenské a ďalšie podnikanie
 7. Pracovno-právne vzťahy
 8. Právna zodpovednosť manažéra a firmy
 9. Štátna regulácia podnikania

Detailný popis modulov

Termíny výučby:  Začiatok: 16.5.2020

Harmonogram výuky:16.5.2020, 16.5.2020, 13.6.2020, 12.9.2020, 17.10.2020, 14.11.2020, 12.12.2020, 16.1.2021, 20.2.2021

Tím lektorov: Garant: JUDr. Sáša Navrátilová, MBA

JUDr. Sáša Navrátilová, MBA, JUDr. Eva Dobrovolná, PhD. , LL.M, JUDr. Jaroslav Králíček, PhD., JUDr. ,Jiří Navrátil, Judr. Jan Horecký, Ph.D., JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

  Viac o lektoroch TU!

 

Písomné projekty a záverečná práca Po každom z ôsmich modulov odovzdáva študent písomný projekt spracovaný na praktickú zmysluplnú tému zo svojej firmy/organizácie či pre iný subjekt podľa dohody. Aby bola práca na projektoch maximálne prínosná a efektívna, sú témy písomných projektov a záverečné práce vopred konzultované so študijným koučom.

Písomné práce hodnotia jednotliví lektori, pričom sa sústredia na potenciál praktického prínosu. Teoretické rešerše nie sú požadované.

Záverečná práca efektívne nadväzuje na písomné projekty k jednotlivým modulom a nepredstavuje pre študenta časový ani psychologický problém. Aby bola úspešnosť záverečnej práce maximalizovaná, sú pred jej odovzdaním na záverečnom workshope prezentované jej tézy a až po zapracovaní pripomienok je odovzdávaný finálny text. Záverečnú prácu hodnotia dvaja lektori – vedúci práce a oponent práce. Hodnotiaca stupnica je rovnaká ako pri písomných projektoch.

Diplom o absolvovaní Po úspešnom ukončení štúdia obdrží študent na slávnostnej promócii diplom o absolvovaní od Paneurópskej vysokej školy.
Prijímacie konanie  Bez prijímacích skúšok , jeho náklady sú súčasťou školného.
Cena štúdia Jednorazová platba: 4460 EUR s DPH

Dve splátky: po 2342 EUR s DPH

10 splátok: po 491 EUR s DPH

Štúdium je daňovo uznateľný náklad. Pre firmy registrované k dani z pridanej hodnoty je možný odpočet DPH.

Ako tvoríme ceny?

Najčastejšie otázky a odpovede TU!

 

Podanie prihlášky a postup:

 1. Založte si e-prihlášku prostredníctvom linku E-Prihláška na program LL.M.
 • pri zakladaní zvoľte namiesto fakulty „Ďalšie vzdelávanie“, vyberte si LL.M. program a miesto štúdia
 • nezabudnite si poznačiť Vaše vygenerované prihlasovacie údaje
 1. Skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“ a „Adresy uchádzača“
 2. Počkajte, budeme Vás v najbližších dňoch kontaktovať

 

Kontakt:

Ing. Roman Hruška, LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281

E-mail: roman.hruska@paneurouni.com

Pre študentov a absolventov poskytujeme zľavu z ceny štúdia, pre viac informácií nás prosím kontaktuje emailom alebo telefonicky.

Kontakt pre študentov:  PhDr. Miriama Mikulková PhD., E-mail: education@paneurouni.com