Paneurópske centrum ďalšieho vzdelávania

Martin

Našou prioritou na Paneurópskej vysokej škole je ponúkať kvalitné vzdelanie bez ohľadu na vek, bydlisko či profesijné záujmy a skúsenosti. Aj z toho dôvodu sme otvorili Paneurópske centrum ďalšieho vzdelávania (PCDV) PEVŠ v Martine. Priamo vo vašom regióne tak môžete získať vedomosti a zručnosti, ktoré vám pomôžu rozšíriť si svoje obzory, získať nové kontakty, posunúť sa vpred vo vašej kariére a na ceste k vysokoškolskému vzdelaniu.

PEVŠ ponúka bakalárske, magisterské, doktorandské štúdium a možnosti rigorózneho konania na 5 fakultách.

PDCV v Martine poskytuje študentom a uchádzačom o štúdium informácie o možnostiach štúdia na PEVŠ, so zameraním na:

Študentom PEVŠ a širokej verejnosti PDCV ďalej ponúka široké spektrum odborných prednášok a seminárov v oblasti práva (pre študentov PEVŠ zadarmo), študijné programy s medzinárodným kreditom – LL.M. a MBA,  vzdelávacie podujatia s miestom realizácie priamo v Martine.

Akékoľvek otázky týkajúce bakalárskeho a magisterského štúdia na Fakulte práva PEVŠ, programov LLM a MBA pre uchádzačov z okolia Martina  vybavuje Mgr. Dušan Haško.

  • Mgr. Dušan Haško
  • Tel: +421 904 459 792
  • E-mail: martin@paneurouni.com

Študentom Fakulty práva PEVŠ poskytneme možnosť zúčastniť sa zdarma platených kurzov ďalšieho vzdelávania v oblasti práva v Martine, ako dodatočný benefit ku štúdiu na fakulte.

Všetky spôsoby ďalšieho vzdelávania zabezpečujeme s precíznosťou a s dôrazom na individuálny prístup.

 

Kontaktná osoba: Paneurópske centrum ďalšieho vzdelávania Martin

Bc. Roman Hruška

Tel: +421 910 829 281
E-mail: martin@paneurouni.com