Executive MBA pre manažérov a podnikateľov

Executive MBA pre manažérov a podnikateľov

 

 

Prestížné manažérske MBA štúdium zamerané na strategický manažment, realizované lektormi z britských študijných programov v slovenskom alebo českom jazyku. Náš študijný program vychádza z najlepšej britskej tradície a my sme ho inovovali pre slovenské manažérske a podnikateľské prostredie, aby našim študentom poskytlo maximálnu hodnotu.

Prihlášky prijímame s miestom štúdia v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici, ak máte záujem o štúdium v inom meste, napíšte nám prosím email.

 

Čo získate štúdiom MBA u nás?
 • Titul MBA už len za jeden rok úspešného štúdia
 • Diplom s veľkou hodnotou priamo od našej vysokej školy
 • Vymeníte si cenné skúsenosti a načerpáte novú inšpiráciu, prípadne nové informácie pre osobný, podnikateľský, ale aj kariérny rast
 • Na konzultáciách sa budeme zaoberať problematikou, ktorá Vás zaujíma
 • Získate hodnotné kontakty v skupine, podporu a skúsenosti profesionálov z praxe
 • Konkurenčnú výhodu na trhu práce. Vzdelanie predáva
 • Nemusíte cestovať za štúdiom do zahraničia, študovať je možné v Bratislave, Banskej Bystrici, Martine, ale po dohode kdekoľvek na Slovensku
 • Nemusíte študovať v anglickom jazyku v zahraničí za vyššie náklady, štúdium realizujeme v slovenskom a českom jazyku so zahraničnou kvalitou
 • Firemným zákazníkom ponúkame po dohode výučbu priamo v priestoroch ich firmy
 • Štúdium ponúkame aj na splátky
Pre koho je štúdium určené?
 • Pre zamestnancov štátnej a verejnej správy
 • Pre individuálnych záujemcov a zamestnancov firiem, ktorí chcú efektívne rozvinúť svoje znalosti a zručnosti v oblasti manažmentu na strategickú úroveň
 • Pre uchádzačov s akademickým vzdelaním, ako doplnkové vzdelanie
 • Pre manažérov, ktorí už majú skúsenosti v oblasti manažmentu a potrebujú svoje znalosti a skúsenosti posunúť na strategickú úroveň,  prípadne potvrdiť svoju prax a získať tak konkurenčnú výhodu
 • Pre budúcich, ale aj súčasných podnikateľov
 • Pre časovo vyťažených uchádzačov, ktorí nemajú možnosť študovať klasické bakalárske a magisterské štúdium na vysokej škole
 • Pre personalistov a ľudí, korí pracujú s ľudskými zdrojmi
V čom je MBA iné než klasické štúdium ekonomiky a manažmentu? Klasické ekonomické štúdium je zamerané predovšetkým teoreticky a od študentov sa nevyžaduje konfrontácia teórie s praxou ani jej uplatnenie. Výuka na MBA je orientovaná prakticky a veľmi efektívne s ohľadom na pracovnú vyťaženosť študujúcich.
Ako prebieha výučba?
 • Výučba je prepojená s množstvom praktických projektov, príkladov a tém
 • Ďalšie témy sú formulované podľa pracovných zaradení študentov
 • Študenti sa hodnotia podľa vypracovaných projektov venovaných problémom ich konkrétnej praxe. Tieto projekty sú určené pre nich, nie pre školy
 • Písomné úlohy sú zadávané a vedené tak, aby prinášali študentovi hodnotu. Od začiatku štúdia spolupracuje so študentom študijný kouč
 • Výučba v slovenskom alebo českom jazyku
 • Počas štúdia má každý študent osobného kouča pre jeho individuálne vedenie a rozvoj
 • Každý študent obdrží tlačené podklady ku každej výučbe
Obsah kurzu: Výučba je rozdelená na 8 celodenných a 8 hodinových modulov + úvodný a záverečný workshop. Výučba prebieha štandartne v sobotu cca. raz za mesiac prezenčnou formou. Úvodný workshop a prvý výučbový modul je v sobotu a v nedeľu počas jedného víkendu. Výučba je organizovaná tak, aby sa vyhla štátnym sviatkom a obdobiu prázdnin.

 1. Úvodný workshop (4 hodiny + spoločenská časť)
 2. Strategické riadenie
 3.  Marketing
 4.  Riadenie ľudských zdrojov
 5.  Riadenie financií a rizika
 6.  Riadenie procesov a výroby
 7.  Riadenie zmien a krízového riadenia
 8.  Riadenie informácií
 9.  Projektové riadenie
 10.  Workshop k záverečnej práci (4 hodiny + spoločenská časť)

Popis jednotlivých modulov

Harmonogram výuky: 20.1. a 21.1. 2018, 17.2. 2018, 17.3. 2018, 14.4. 2018, 19.5. 2018, 16.6. 2018, 8.9. 2018, 6.10. 2018
Tím lektorov: Garant: Ing. Antonino Milicia, Ph.D., MBA

Ing. Antonino Milicia, Ph.D., MBA, Ing. Martin Přibyl, Ph.D., doc. PhDr. Lubomír Kostroň CSc., MA, Ing. Josef Polák, Ph.D., Ing. Ondřej Valsa, CSc., MBA, RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková Ph.D., MBA, Ing. Jitka Kominácká, Ph.D., Ing. Antonino Milicia, Ph.D., MBA

Viac o tíme lektorov

Písomné projekty a záverečná práca Študenti sú vedení k tomu, aby si pod vedením študijného kouča zvolili tému a prostredníctvom jednotlivých písomných projektov sa efektívne prepracovali až k záverečnej práci. Písomné projekty pre jednotlivé moduly sú hodnotené lektormi týchto modulov.

Záverečná práca vedená odborným vedúcim rieši zvolenú tému z praxe študenta, pričom je odporúčané využiť písomné projekty  jednotlivých modulov.  Pred odovzdaním sú na záverečnom workshope prezentované tézy záverečnej práce a až po zapracovaní pripomienok je odovzdaný finálny text. Záverečné práce hodnotia dvaja nezávislí hodnotitelia.

Diplom o absolvovaní Po úspešnom ukončení štúdia študent obdrží diplom o absolvovaní programu. Podmienkou pre udelenie diplomu je úspešné absolvovanie štúdia a obhajoba záverečnej práce, ako aj plná úhrada ceny vzdelávacieho kurzu. Diplom vydáva priamo naša vysoká škola a preto garantujeme vysokú úroveň kvality štúdia a certifikát, ktorý dáva význam a má vysokú hodnotu.
Prijímacie konanie
 • Podmienkou pre prijatie je minimálne stredoškolské vzdelanie. Prijímacie konanie a podanie prihlášky je bez poplatku.
Cena štúdia Štúdium v porovnateľnej kvalite a rozsahu je štandardne drahšie. Naši lektori učili v britských validovaných  MBA programoch a priviezli ich know-how. Vy tak nemusíte platiť vysoké provízie a poplatky zahraničným školám a aj napriek tomu získate kvalitu Britského štúdia upravenú pre slovenský trh.

Jednorazová platba: 4460 EUR s DPH

Dve splátky: po 2342 EUR s DPH

10 splátok: po 491 EUR s DPH

Pre študentov a absolventov poskytujeme zľavu z ceny štúdia, pre viac informácií nás prosím kontaktuje emailom alebo telefonicky:

Bc. Roman Hruška

Tel: +421 910 829 281
E-mail: miriama.cizmarova@paneurouni.com

 

Cena obsahuje aj tlačené a elektronické prezentácie, občerstvenie počas školení, spoločné obedy a prístup do školského informačného systému (konzultácie, študijné materiály, hodnotenie)

Veľkou výhodou je, že splátky platíte priamo našej škole, nie sprostredkovateľovi, to znamená, že nie je potrebné dokladovanie, alebo schvaľovanie splátok úverovou spoločnosťou.

 

Odošlite nezáväznú prihlášku alebo sa informujte o termínoch a možnostiach štúdia priamo vo Vašom meste. Prihláška je nezáväzná a bezplatná. Obratom Vám zašleme potrebné informácie.

 

 Začíname 20.1.2018

 

E-Prihláška na program MBA

 

 1. Založte si e-prihlášku prostredníctvom linku E-Prihláška na program MBA
 • pri zakladaní zvoľte namiesto fakulty „Ďalšie vzdelávanie“, vyberte si MBA program a miesto štúdia
 • nezabudnite si poznačiť Vaše vygenerované prihlasovacie údaje
 1. Skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“ a „Adresy uchádzača“
 2. Počkajte, budeme Vás v najbližších dňoch kontaktovať

 

Infolinka pre uchádzačov

Tel: +421 910 829 281
Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00
E-mail: miriama.cizmarova@paneurouni.com