Executive MBA

Executive MBA

Nový impulz, kariérny krok vpred, alebo posun na strategickú úroveň. Bezkonkurenčné štúdium MBA v rámci ceny, kvality a hodnoty. Moderné a praktické štúdium bez skúšok s písomnými projektmi na Vami zvolenú tému, ktoré dávajú zmysel. Časovo flexibilné štúdium realizované v sobotu jedenkrát do mesiaca s možnosťou individuálneho študijného plánu. To je len časť výhod nášho programu MBA.

Manažérske MBA štúdium je realizované lektormi so skúsenosťami z britských validovaných programov programov MBA Staffordshire University v slovenskom a českom jazyku za exkluzívnu cenu. Nami ponúkaný MBA program vychádza z najlepšej britskej tradície, ktorú sme doplnili o inovatívne služby, aby našim študentom poskytoval maximálnu hodnotu.

Žiadna škola na Slovensku alebo Česku neponúka britský koncept štúdia s lektormi, ktorí učili v britských programoch MBA v cene nášho štúdia.

Bratislava – Brno – prípadne individuálny študijný plán

 Náš koncept zahrnuje:
 • výučba v slovenčine a češtine
 • v Brne len v češtine s Českými lektormi
 • zľava pre študentov a absolventov PEVŠ, VŠO, VŠPP
 • kvalitné štúdium na vysokej škole
 • lektori so skúsenosťami z britských MBA
 • výber z niekoľkých špecializácií
 • dĺžka štúdia do jedného roka
 • prezenčná výučba v 8 kľúčových moduloch
 • farebne tlačené a elektronické podklady k výučbe
 • lektori z praxe
 • výučba zameraná na prax
 • písomné projekty, ktoré majú zmysel, bez skúšok
 • študijný kouč
 • efektívne vedenie
 • podpora networkingu
 • profesionálna starostlivosť o zákazníka
 • priebežná starostlivosť o kvalitu
 • vynikajúce ceny a možnosť splátok
 • diplom o absolvovaní programu
 • možný individuálny študijný plán
 • možnosť odovzdávať písomné projekty v angličtine

Viac o našom koncepte štúdia MBA a LL.M.

Čo je MBA štúdium ?
Master of Business Administration (MBA) je prestížny profesijný manažérsky študijný program zameraný na získanie znalostí v odbore manažment. Úspešní absolventi programu obdržia diplom a získajú tak titul MBA, ktorý sa uvádza za menom.
Komu je MBA určené ?
Naše MBA programy sú určené individuálnym záujemcom – podnikateľom, manažérom a zamestnancom firiem a organizácií, predstaviteľom neziskového sektoru, štátnej správy a samosprávy a všetkým ostatným, ktorí chcú efektívne rozvinúť svoje znalosti a zručnosti v oblasti manažmentu so zameraním na prepájanie teoretických znalostí a praxe, získať nové kontakty a štúdium si poriadne užiť.

Popri štandardne otváraných MBA  programoch ponúkame aj štúdium pre skupinu osôb z jednej organizácie. Viac informácií tu.

V čom je MBA iné než klasické štúdium ekonomiky a manažmentu? Klasické ekonomické štúdium je zamerané predovšetkým teoreticky a od študentov sa nevyžaduje konfrontácia teórie s praxou ani jej okamžité uplatnenie. Naopak, u MBA štúdia sa predpokladá, že študent je v businesse už etablovaný, obvykle v manažérskej či inej exekutívnej pozícii a pre túto prax aplikuje získavané znalosti. Výučba je tak orientovaná prakticky a je veľmi efektívna s ohľadom na vyťaženosť študujúcich. Medzi študentami je tiež veľkou výhodou vzájomný o networking.
Ako prebieha výučba? Štandardná doba štúdia až po promóciu je do jedného roka.

Výučba prebieha v sobotu v intervale cca. jedenkrát za 4 týždne. Výnimkou je iba prvé stretnutie, ktoré je dvojdňové: úvodný workshop s networkingom je v sobotu a druhý deň v nedeľu nasleduje prvý výučbový modul. Výučba je organizovaná tak, aby sa vyhla štátnym sviatkom a obdobiu prázdnin. Medzi dňami výučby je priestor na konzultácie a prípravu písomných projektov.

Moduly výučby:
 1. Úvodný workshop (4 hodiny + spoločenská časť)
 2. Strategické riadenie
 3.  Marketing
 4.  Riadenie ľudských zdrojov
 5.  Riadenie financií a rizika
 6.  Riadenie procesov a výroby
 7.  Riadenie zmien a krízového riadenia
 8.  Riadenie informácii
 9.  Projektové riadenie

Detailný popis modulov výučby tu.

Študijný kouč: Každý študent má k dispozícii študijného kouča, ktorý ho vedie k úspešnému absolvovaniu štúdia, pomáha mu vytvoriť optimálnu stratégiu štúdia s výberom tém písomných projektov a pod. V prípade výskytu problémov v priebehu jeho štúdia mu aktívne pomáha pri ich riešeniach.

Neviete či je pre Vás štúdium vhodné ? Kontaktujte nás prosím na email roman.hruska@paneurouni.com, napíšte nám oblasť v ktorej pracujete, čo by ste v štúdiu potrebovali riešiť, dozvedieť sa, aký je Váš cieľ a očakávanie. Študijný kouč Vám už dnes navrhne priebeh Vášho štúdia, zamerania, a nastaví štúdium tak aby Vám vyhovovalo.

Termíny výučby:  Začiatok: 27.10.2018

27.10.2018, 28.10.2018, 1.12.2018, 12.1.2019, 9.2.2019, 9.3.2019, 6.4.2019, 18.5.2019, 15.6.2019

Tím lektorov: Garant MBA: Ing. Antonino Milicia, Ph.D., MBA

Ing. Antonino Milicia, Ph.D., MBA, Ing. Martin Přibyl, Ph.D., doc. PhDr. Lubomír Kostroň CSc., MA, Ing. Josef Polák, Ph.D., Ing. Ondřej Valsa, CSc., MBA, RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková Ph.D., MBA, Ing. Jitka Kominácká, Ph.D., Ing. Antonino Milicia, Ph.D., MBA

Viac o tíme lektorov tu.

Písomné projekty a záverečná práca

Po každom z ôsmich modulov odovzdáva študent písomný projekt spracovaný na praktickú zmysluplnú tému zo svojej firmy/organizácie či pre iný subjekt podľa dohody. Aby bola práca na projektoch maximálne prínosná a efektívna, sú témy písomných projektov a záverečné práce vopred konzultované so študijným koučom.

Písomné práce hodnotia jednotliví lektori, pričom sa sústredia na potenciál praktického prínosu. Teoretické rešerše nie sú požadované. Hodnotenie obsahuje percentuálne hodnotenie podľa britskej stupnice (70% = A) a písomný komentár.

Záverečná práca efektívne nadväzuje na písomné projekty k jednotlivým modulom a nepredstavuje pre študenta časový ani psychologický problém. Aby bola úspešnosť záverečnej práce maximalizovaná, sú pred jej odovzdaním na záverečnom workshope prezentované jej tézy a až po zapracovaní pripomienok je odovzdávaný finálny text. Záverečnú prácu hodnotia dvaja lektori – vedúci práce a oponent práce. Hodnotiaca stupnica je rovnaká ako pri písomných projektoch.

Diplom o absolvovaní Po úspešnom ukončení štúdia obdrží študent na slávnostnej promócii diplom o absolvovaní od Paneurópskej vysokej školy.
Prijímacie konanie Uchádzači sú prijatý bez prijímacích skúšok , jeho náklady sú súčasťou školného.
Cena štúdia Jednorazová platba: 4460 EUR s DPH

Dve splátky: po 2342 EUR s DPH

10 splátok: po 491 EUR s DPH

Štúdium je daňovo uznateľný náklad. Pre firmy registrované k dani z pridanej hodnoty je možný odpočet DPH.

Ako tvoríme ceny? Prvá lekcia biznisu TU!

Najčastejšie otázky a odpovede TU!

 

Prijímame prihlášky, druhé kolo do 31.7.2018 pre:

 • Bratislavu
 • Brno

Ak Vám tieto lokality nevyhovujú, máte možnosť využiť individuálny študijný plán, viac informácii emailom alebo telefonicky na kontaktnom čísle. Počet prijímaných študentov je obmedzený  na maximálne 20 študentov, prijímacie konanie môže byť ukončené aj skôr po naplnení kapacity otváranej triedy. 

 

Podanie prihlášky a postup:

 1. Založte si e-prihlášku prostredníctvom linku E-Prihláška na program MBA
 • pri zakladaní zvoľte namiesto fakulty „Ďalšie vzdelávanie“, vyberte si MBA program a miesto štúdia
 • nezabudnite si poznačiť Vaše vygenerované prihlasovacie údaje
 1. Skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“ a „Adresy uchádzača“
 2. Počkajte, budeme Vás v najbližších dňoch kontaktovať

 

Kontakt pre MBA / LL.M

Bc. Roman Hruška

Tel: +421 910 829 281

E-mail: roman.hruska@paneurouni.com

Pre študentov a absolventov poskytujeme zľavu z ceny štúdia, pre viac informácií nás prosím kontaktuje emailom alebo telefonicky.