Paneurópske centrum ďalšieho vzdelávania

Trenčín

Hlavnou prioritou Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) je ponúkať kvalitné vzdelanie bez ohľadu na vek, bydlisko, či profesijné záujmy a skúsenosti záujemcov o štúdium. Aj z toho dôvodu sme otvorili Paneurópske centrum ďalšieho vzdelávania (PCĎV) PEVŠ v Trenčíne. Priamo vo Vašom regióne tak môžete nadobudnúť vedomosti, znalosti a zručnosti, ktoré Vám pomôžu rozšíriť si svoje obzory, získať nové poznatky a kontakty, ale najmä posunúť sa vpred vo Vašej kariére a na ceste k vysokoškolskému vzdelaniu.

PEVŠ ponúka priamo v Trenčíne možnosť študovať profesijné študijné programy zamerané na oblasť práva (štúdium je ukončené prestížnym zahraničným titulom LL.M), alebo štúdium zamerané na oblasť manažmentu (štúdium je ukončené prestížnym zahraničným titulom MBA). Oba programy je možné úspešne absolvovať do jedného roka od začiatku štúdia.

Pre záujemcov o externé štúdium práva na bakalárskom aj magisterskom stupni, ponúkame možnosť sledovania prednášok online z pohodlia domova, t.j. bez nutnosti ich osobnej návštevy priamo v škole. Ak patríte medzi študentov, ktorí napriek tomu uprednostňujú kontakt s vyučujúcim či spolužiakmi, máte jedinečnú možnosť využiť vzdelávacie kurzy a konzultácie z oblasti práva priamo v Trenčíne. Prednášky a celé štúdium tak absolvujete z pohodlia domova či práce, do Bratislavy pôjdete iba na skúšky. Aj napriek skúškam v Bratislave, však takto nastavené, časovo flexibilné externé štúdium Vám v konečnom dôsledku ušetrí omnoho viac času, ako keby ste navštevovali vysokú školu so všetkými prednáškami a skúškami priamo Vo vašom meste.

PCĎV PEVŠ v Trenčíne Vám ponúka aktuálne tieto možnosti štúdia:

 

Akékoľvek otázky týkajúce bakalárskeho a magisterského štúdia na Fakulte práva PEVŠ, programov LLM a MBA pre uchádzačov z okolia Martina vybavuje Bc. Roman Hruška.
Všetky vyššie uvedené formy vzdelávania zabezpečujeme s maximálnou precíznosťou a s dôrazom rešpektujúc individuálny prístup ku každému študentovi.

 

Kontaktná osoba: Paneurópske centrum ďalšieho vzdelávania Trenčín

Bc. Roman Hruška

Tel: +421 910 829 281
E-mail: info@paneurouni.com