Študentský život

Like magazín

LIKE magazín prináša študentom a uchádzačom o štúdium na PEVŠ originálne témy zo života školy. Jeho tvorcami sú výhradne študenti, čo znamená, že v ňom nájdete len to, čo vás naozaj zaujíma. Vďaka kvalitnému obsahovému aj grafickému spracovaniu vyhral hneď niekoľko iuznávaných súťaží. Počas prvej účasti na celoslovenskej súťaži školských časopisov, Štúrovo pero, v roku 2012 získal Cenu primátora mesta Zvolen. V roku 2013 získal druhé miesto a v roku 2014 a 2015 sa stal najlepším vysokoškolským časopisom na Slovensku.

Like nechce byť magazínom, ktorý píše o tom, čo si môžete nájsť na internete. Nepreberá články a vyhýba sa využívaniu iných médií ako zdrojov. Prioritne sa snaží redaktorov motivovať k hľadaniu zaujímavých tém v rámci školy. Vyberá si respondentov, ktorí sú nielen úspešní na akademickej pôde, ale (a najmä) aj mimo nej, sú odborníci v praxi, úspešní športovci, podnikatelia či umelci.

Like magazín pevš bol založený v roku 2011. Má svoju stabilnú pozíciu na š̌kole a študentom ponúka prvotnú novinársku, grafickú, fotografickú, marketingovú a organizačnú prax.Vychádza v tlačenej forme štyrikrát ročne a v náklade 1500 kusov. Je distribuovaný vo všetkých budovách PEVŠ a je zadarmo.

 

Redakcia

Odborní konzultanti:

PhDr. Zora Hudíková
PhD., PhDr. Sibyla Mislovičová
Dr. doc. h. Marián Pauer
PhDr. Zuzana Ihnátová
PhD, Mgr. Jakub Jurášek

Jazyková korektúra:

Mgr. Jana Gemeranová

Šéfredaktor:

Mgr. Radovan Kopečný

Zástupkyňa šéfredaktora:

Anabela Mikušiaková

Redaktori:

Tamara Antalová, Bc. Kristína Gáliková, Mgr. Jana Gemeranová, Michaela Husárová, Mgr. Zuzana Komárová, PhD., Bc. Martin Kridla, Bc. Martin Kukoľ, Bc. Marek Madro, Anabela Mikušiaková, Mgr. Lenka Nemečková, Jana Olšinská, Bc. Oliver Reisz, Mgr. et Mgr. Adam Solga, Mgr. Adam Šebesta, Barbara Štefániová, Bc. Katarína Vaneková

Fotografi:

Bc. Maria Alkhimova, Paulína Cabadajová, Zuzana Dúbravová, Magdaléna Hucíková, Karin Janovská, Sofia Ravasová, Tomáš Schiller, Bc. Lukáš Smiešny, Vanda Samardžijová Bc. Silvia Sliviaková, Marianna Tomanová, Patrik Vachalík, Bc. Katarína Vaneková,

Fotoeditori:

Vanda Samardžijová, Paulína Cabadajová

Grafici:

Denis Búzek, Kristína Liková, Michal Maroš, Matej Vittek, Tomáš Detko

 

Vydavateľ:

Paneurópska vysoká škola n.o.

Tomášikova 20

821 02 Bratislava

IČO: 36 077 429

Kontakt:

Fakulta masmédií

Paneurópska vysoká škola

Tematínska 10

851 05 Bratislava

Tel:+ 421 2 68 20 36 52

Email: like.magazin@paneurouni.com

Facebook: https://www.facebook.com/likemagazin

 

Archiv