Študentský život

Like magazín a rádio

LIKE magazín prináša študentom a uchádzačom o štúdium na PEVŠ originálne témy zo života školy. Jeho tvorcami sú výhradne študenti, čo znamená, že v ňom nájdete len to, čo vás naozaj zaujíma. Vďaka kvalitnému obsahovému aj grafickému spracovaniu vyhral hneď niekoľko iuznávaných súťaží. Počas prvej účasti na celoslovenskej súťaži školských časopisov, Štúrovo pero, v roku 2012 získal Cenu primátora mesta Zvolen. V roku 2013 získal druhé miesto a v roku 2014 a 2015 sa stal najlepším vysokoškolským časopisom na Slovensku.

Like nechce byť magazínom, ktorý píše o tom, čo si môžete nájsť na internete. Nepreberá články a vyhýba sa využívaniu iných médií ako zdrojov. Prioritne sa snaží redaktorov motivovať k hľadaniu zaujímavých tém v rámci školy. Vyberá si respondentov, ktorí sú nielen úspešní na akademickej pôde, ale (a najmä) aj mimo nej, sú odborníci v praxi, úspešní športovci, podnikatelia či umelci.

Like magazín pevš bol založený v roku 2011. Má svoju stabilnú pozíciu na š̌kole a študentom ponúka prvotnú novinársku, grafickú, fotografickú, marketingovú a organizačnú prax.Vychádza v tlačenej forme štyrikrát ročne a v náklade 1500 kusov. Je distribuovaný vo všetkých budovách PEVŠ a je zadarmo.

Archív

 

Redakcia

Šéfredaktor:

Mgr. Katarína Holetzová

Redaktori:

študenti fakulty masmédií

Fotografi:

študenti fakulty masmédií

Grafik:

Mgr. Ján Paukovic

 Fotoeditor: Mgr. Peter Kubaľák, PhD.
Vydavateľ:

Paneurópska vysoká škola n.o.

Tomášikova 20

821 02 Bratislava

IČO: 36 077 429

Kontakt:

Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola

Tematínska 10, 851 05 Bratislava

Tel:+ 421 2 68 20 36 52

Email: katarina.holetzova@paneurouni.com

Archív


LIKE RÁDIO

Novinky zo študentského života, zaujímavé rozhovory, či koncerty mladých hudobných kapiel – to všetko si vypočujete na Rádiu Like. Obsah vysielania je v rukách študentov, takže sa je na to tešiť.

Rádio Like je zamerané hlavne pre ľudí na PEVŠ, ale na svoje si môže prísť každý mladý človek. Ponúkame zaujímavosti o našich študentoch, vyučujúcich a dianí na škole. Základné rubriky, ktoré môžeš v našom vysielaní počuť:

  • S nami o vás – Predstavenie zaujímavých študentov PEVŠ
  • Do hĺbky – Do podrobna rozobrané témy, ktorými žijú mladí ľudia
  • Fresh– Novinky zo sveta lifestylu
  • Umelka – Priestor pre mldé začínajúce kapely
  • Pedagogické ladenie – Predsatenie hudobného vkusu našich pedagógov
  • Like technike – Novinky zo sveta techniky
  • Do kina s Likeom – Filmy, na ktoré sa môžeme tešiť v našich kinách
  • Správy – Aktuality, ktoré sa dotýkajú študentov
  • Zo študentskej hlavy – Výber z prác z rozhlasovej tvorby