Študentský život

Študentský klub

Zástupcovia všetkých fakúlt spojili svoje sily, aby priniesli svojim spolužiakom tie najlepšie akcie a mimoškolské aktivity. Študentská organizácia – Študentský klub, pre vás organizuje Vianočný večierok, párty, ale napríklad aj lyžiarsky. Ak máte záujem trénovať si svoje organizačné schopnosti alebo spoznať nových ľudí a pridať ruku k dielu, ste srdečne vítaní.

Pre viac informácií o Študentskom klube, prosím, kontaktujte: marketing@paneurouni.com