Filip Krupa

Filip Krupa

Filip Krupa, absolvent Fakulty masmédií PEVŠ