Ria Bridova

Ria Bridova

Ria Bridová, absolventka Fakulty masmédií PEVŠ