Najčastejšie otázky o škole PEVŠ

Najčastejšie otázky o škole PEVŠ

O škole PEVŠ vám prezradia viac aj reprezentati 

Ak chcete vedieť, ako vyzerá naša škola zvnútra a zistiť najmä praktické informácie z prvej ruky, máte možnosť spýtať sa priamo našich študentov. Uistite sa, či je PEVŠ tá správna voľba pre vás, pýtajte sa na pedagógov, predmety, voľnočasové aktivity, aj čokoľvek, čo vás o škole zaujíma. Pätica reprezentatov z každej fakulty vám kedykoľvek rada odpovie na vaše najčastejšie otázky o škole PEVŠ.

o škole

 

 

Fakulta práva

Oliver Bori

xbori@paneurouni.com

o škole

 

Fakulta ekonómie a podnikania

Simona Magnusová

xmagnusova@paneurouni.com

 o škole

 

Fakulta psychológie 

Henrieta Koklesová

xkoklesova@paneurouni.com

o škole

 

Fakulta informatiky

Andrej Tichý

xtichy@paneurouni.com

o škole

 

 

Fakulta masmédií

Simona Škodová

xskodova@paneurouni.com

 

Kedy je Deň otvorených dverí?

Všetky informácie nájdete tu.

Aké sú termíny a podmienky prijatia?

Informácie o termínoch a podmienkách prijatia nájdete tu. Školné a poplatky nájdete tu.

Má Paneurópska vysoká škola akreditáciu?

Na našej vysokej škole máme viac ako 40 akreditovaných študijných programov. Pozri si zoznam tu.

Aké formy štipendia môžu získať študenti?

Informácie o štipendiách si môžete prečítať tu.

Viem si financovať školné aj prostredníctvom študentskej pôžičky?

Možnosti získania študentskej pôžičky si môžete prečítať tu.

Poskytuje Paneurópska vysoká škola internát?

V rámci školy nemáme internát. Existujú však súkromné internáty, kde naši študenti nachádzajú ubytovanie. Pozri si ponuku internátov tu.


S prichádzajúcim zápisom do prvého ročníka vás čaká taktiež aj prvé stretnutie s Univerzitným informačným systémom „UIS“. V Ebook-u  nájdete zodpovedané najčastejšie otázky o škole, ktoré si študenti kladú pred pred zápisom do 1.ročníka. Otázky typu, kde nájdem zmluvu, alebo ako si vyberiem svoj platobný kalendár a podobne. Veríme, že všetky odpovede vám budú nápomocné v nasledovnom e-booku:

 

Ebook UIS 2018/2019

Ostatné najčastejšie otázky o škole PEVŠ nájdete v E-booku:

 1. UIS nevie nájsť moju strednú školu. Čo mám robiť?
 2. Neprišla mi návratka, čo mám robiť?
 3. Dostal som návratku, čo mám robiť?
 4. Nemám prihlasovacie údaje do e-prihlášky. Čo mám robiť?
 5. Kde nájdem platobný́ kalendár?
 6. Dokedy mám zaplatiť školné?
 7. Čo sa stane, ak meškám s platbou za školné?
 8. Kde nájdem zmluvu o štúdiu?
 9. Musím odovzdať overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia alebo doklady o najvyššom získanom vzdelaní?
 10. Musím na zápis prísť osobne?
 11. Čo si mám priniesť na zápis?
 12. Nestačí poslať doklady poštou?
 13. Kedy a kde budú zápisy?
 14. Čo ak nemôžem prísť na zápis v stanovenom termíne?
 15. Kontakty na študijné oddelenia a úradné hodiny

 

Online prihláška