Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

INFORMÁCIE Z PRVEJ RUKY

Ak chcete vedieť, ako vyzerá naša škola zvnútra a zistiť najmä praktické informácie z prvej ruky, máte možnosť spýtať sa priamo našich študentov. Uistite sa, či je PEVŠ tá správna voľba pre Vás, pýtajte sa na pedagógov, predmety, voľnočasové aktivity, aj čokoľvek, čo Vás na škole zaujíma. Pätica reprezentatov z každej fakulty Vám rada odpovie na Vaše otázky.

Oliver Bori

 

 

Fakulta práva

Oliver Bori

xbori@paneurouni.com

 

Fakulta ekonómie a podnikania

Simona Magnusová

xmagnusova@paneurouni.com

 

 

Fakulta psychológie 

Henrieta Koklesová

xkoklesova@paneurouni.com

Andrej Tichy

 

Fakulta informatiky

Andrej Tichý

xtichy@paneurouni.com

Simona Škodová

 

 

Fakulta masmédií

Simona Škodová

xskodova@paneurouni.com

 

Kedy je Deň otvorených dverí?

Všetky informácie nájdete tu.

Aké sú termíny a podmienky prijatia?

Informácie o termínoch a podmienkách prijatia nájdete tu. Školné a poplatny nájdete tu.

Má Paneurópska vysoká škola akreditáciu?

Na našej vysokej škole máme viac ako 40 akreditovaných študijných programov. Pozri si zoznam tu.

Aké formy štipendia môžu získať študenti?

Informácie o štipendiách si môžete prečítať tu.

Viem si financovať školné aj prostredníctvom študentskej pôžičky?

Možnosti získania študnetskej pôžičky si môžete prečítať tu.

Poskytuje Paneurópska vysoká škola internát?

V rámci školy nemáme internát. Existujú však súkromné internáty, kde naši študenti nachádzajú ubytovanie. Pozri si ponuku internátov tu.


S prichádzajúcim zápisom do prvého ročníka vás čaká taktiež aj prvé stretnutie s Univerzitným informačným systémom „UIS“. V Ebook-u  nájdete zodpovedané najčastejšie otázky pred zápisom do 1.ročníka. Otázky typu, kde nájdem zmluvu, alebo ako si vyberiem svoj platobný kalendár a podobne. Veríme, že všetky odpovede vám budú nápomocné v nasledovnom e-booku:

 

Ebook UIS 2018/2019

Ostatné najčastejšie otázky z E-booku:

 1. UIS nevie nájsť moju strednú školu. Čo mám robiť?
 2. Neprišla mi návratka, čo mám robiť?
 3. Dostal som návratku, čo mám robiť?
 4. Nemám prihlasovacie údaje do e-prihlášky. Čo mám robiť?
 5. Kde nájdem platobný́ kalendár?
 6. Dokedy mám zaplatiť školné?
 7. Čo sa stane, ak meškám s platbou za školné?
 8. Kde nájdem zmluvu o štúdiu?
 9. Musím odovzdať overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia alebo doklady o najvyššom získanom vzdelaní?
 10. Musím na zápis prísť osobne?
 11. Čo si mám priniesť na zápis?
 12. Nestačí poslať doklady poštou?
 13. Kedy a kde budú zápisy?
 14. Čo ak nemôžem prísť na zápis v stanovenom termíne?
 15. Kontakty na študijné oddelenia a úradné hodiny

 

Online prihláška