Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

INFORMÁCIE Z PRVEJ RUKY

Ak chcete vedieť, ako vyzerá naša škola zvnútra a zistiť najmä praktické informácie z prvej ruky, máte možnosť spýtať sa priamo našich študentov. Uistite sa, či je PEVŠ tá správna voľba pre Vás, pýtajte sa na pedagógov, predmety, voľnočasové aktivity, aj čokoľvek, čo Vás na škole zaujíma. Pätica reprezentatov z každej fakulty Vám rada odpovie na Vaše otázky.

 

 

Fakulta práva

Peter Hreha

xhreha@paneurouni.com

 

Fakulta ekonómie a podnikania

Simona Magnusová

xmagnusova@paneurouni.com

 

 

Fakulta psychológie 

Henrieta Koklesová

xkoklesova@paneurouni.com

Dávid Bernát, reprezentant Fakulty informatiky PEVŠ

 

Fakulta informatiky

Dávid Bernát

xbernatd@paneurouni.com

 

 

Fakulta masmédií

Simona Hahnová

xhahnova@paneurouni.com

 

 


S prichádzajúcim zápisom do prvého ročníka vás čaká taktiež aj prvé stretnutie s Univerzitným informačným systémom „UIS“. V Ebook-u  nájdete zodpovedané najčastejšie otázky pred zápisom do 1.ročníka. Otázky typu, kde nájdem zmluvu, alebo ako si vyberiem svoj platobný kalendár a podobne. Veríme, že všetky odpovede vám budú nápomocné v nasledovnom e-booku:

 

Ebook UIS 2018/2019

Harmonogram zápisov do 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na akademický rok 2018/2019 je nasledovný:

Fakulta práva, 1. bc., denné/externé:

Dátum: 19.09.2018 (streda) o 9:00

Miesto: Aula Minor (prízemie), Tomášikova 20, Bratislava

Fakulta psychológie, 1. bc.:

denné štúdium

Dátum: 10.09.2018 (pondelok) o 9:00

Miesto: Aula Minor (prízemie), Tomášikova 20, Bratislava

externé štúdium:

Dátum: 11.9.2018 (utorok) o 9:00

Miesto: Aula Minor (prízemie), Tomášikova 20, Bratislava

Fakulta masmédií, 1. bc., denné:

Mediálna komunikácia:

Priezvisko začínajúce A až L: 10.9.2018 o 8:30,

Priezvisko začínajúce M až Ž: 11.09.2018 o 8:30

Dizajn médií: 12.9.2018 o 8:30

Miesto konania: Tematínska 10, Bratislava. Študenti sa v určenom čase zhromaždia v posluchárni č. 108 (bývalá P2). Po základných informáciách a pokynoch sa bude konať individuálny zápis na študijnom oddelení, miestnosť č. 201.

Fakulta informatiky,1. bc., denné/externé:

Dátum: 19.9.2018 o 9:00

Miesto: poslucháreň 207 (bývalá P5), Tematínska 10, Bratislava

Fakulta ekonómie a podnikania, 1. bc., denné/externé:

Dátum: 19.9.2018 o 9:00

Miesto: Veľká aula, Tematínska 10, Bratislava

 

Čo si priniesť na zápis do prvého ročníka bakalárskeho stupňa?

 • rozhodnutie o prijatí na štúdium,
 • vytlačenú a podpísanú zmluvu o štúdiu,
 • vytlačený a podpísaný platobný kalendár,
 • občiansky preukaz,
 • notárom overenú fotokópiu rodného listu,
 • farebnú fotografiu 3,5 × 4,5 cm,
 • originál dokladu o zaplatení školného

Poznámka: Školné na akademický rok 2018/2019 je prijatý uchádzač povinný zaplatiť do termínu, ktorý je vygenerovaný v platobnom kalendári. V deň zápisu musí byť platba spárovaná v UIS (univerzitný informačný systém). Bez spárovania platby, systém UIS nedovolí študenta zapísať.

Ostatné najčastejšie otázky z E-booku:

 1. UIS nevie nájsť moju strednú školu. Čo mám robiť?
 2. Neprišla mi návratka, čo mám robiť?
 3. Dostal som návratku, čo mám robiť?
 4. Nemám prihlasovacie údaje do e-prihlášky. Čo mám robiť?
 5. Kde nájdem platobný́ kalendár?
 6. Dokedy mám zaplatiť školné?
 7. Čo sa stane, ak meškám s platbou za školné?
 8. Kde nájdem zmluvu o štúdiu?
 9. Musím odovzdať overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia alebo doklady o najvyššom získanom vzdelaní?
 10. Musím na zápis prísť osobne?
 11. Čo si mám priniesť na zápis?
 12. Nestačí poslať doklady poštou?
 13. Kedy a kde budú zápisy?
 14. Čo ak nemôžem prísť na zápis v stanovenom termíne?
 15. Kontakty na študijné oddelenia a úradné hodiny