Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

S prichádzajúcim zápisom do prvého ročníka vás čaká taktiež aj prvé stretnutie s Univerzitným informačným systémom „UIS“. V Ebook-u  nájdete zodpovedané najčastejšie otázky pred zápisom do 1.ročníka. Otázky typu, kde nájdem zmluvu, alebo ako si vyberiem svoj platobný kalendár a podobne. Veríme, že všetky odpovede vám budú nápomocné.

Zápis do 1. ročníka bakalárskeho stupňa?

Fakulta práva: 22.9.2017 – 9:00 / Tomášikova 20 – Aula Minor

Fakulta ekonómie a podnikania: 19.9.2017 – 9:00 / Tematínska 10 – Veľká aula

Fakulta masmédií- Mediálna komunikácia: 7.9.2017 – 8:30 / Tematínska – č.108

Fakulta masmédií- Dizajn médií: 8.9.2017 – 8:30 / Tematínska – č.108
Fakulta informatiky: 18.9.2017 – 9:00 / Tematínska – č.207

Fakulta psychológie: 18.9.2017 – 9:00 / Tomášikova- Aula Minor

 

Čo si priniesť na zápis do prvého ročníka bakalárskeho stupňa?
 • rozhodnutie o prijatí na štúdium,
 • vytlačenú a podpísanú zmluvu o štúdiu,
 • vytlačený a podpísaný platobný kalendár,
 • občiansky preukaz,
 • notárom overenú fotokópiu rodného listu,
 • farebnú fotografiu 3,5 × 4,5 cm,
 • originál dokladu o zaplatení školného

 

Ostatné najčastejšie otázky z E-booku:
 1. UIS nevie nájsť moju strednú školu. Čo mám robiť?
 2. Neprišla mi návratka, čo mám robiť?
 3. Dostal som návratku, čo mám robiť?
 4. Nemám prihlasovacie údaje do e-prihlášky. Čo mám robiť?
 5. Kde nájdem platobný́ kalendár?
 6. Dokedy mám zaplatiť školné?
 7. Čo sa stane, ak meškám s platbou za školné?
 8. Kde nájdem zmluvu o štúdiu?
 9. Musím odovzdať overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia alebo doklady o najvyššom získanom vzdelaní?
 10. Musím na zápis prísť osobne?
 11. Čo si mám priniesť na zápis?
 12. Nestačí poslať doklady poštou?
 13. Kedy a kde budú zápisy?
 14. Čo ak nemôžem prísť na zápis v stanovenom termíne?
 15. Kontakty na študijné oddelenia a úradné hodiny