Základné informácie

Prečo PEVŠ (10 dôvodov)

  1. Kvalitné štúdium od bakalára, cez magistra/inžiniera, až po doktorát, alebo PhDr, MBA a LL.M. program, na piatich fakultách v dvadsiatich akreditovaných študijných programoch a až s trinástimi zameraniami.
  2. Prakticky orientovaná výučba s reálnymi projektmi pre klientov a vysoký podiel prednášajúcich, ktorí sú odborníci z praxe.
  3. Individuálny prístup k študentom na prednáškach, seminároch a v administratíve. Výučba v malých skupinách.
  4. Špičkové vybavenie, moderné technické zabezpečenie a kvalitne vybudované špecializované priestory, ako napr. mediálne centrum, pojednávacia miestnosť, IT laby.
  5. Silní partneri v procese výučby a stáže pre študentov, ako napr. IBM, Slovenský futbalový zväz, News and Media Holding, NARKS – Národná asociácia realitných kancelárií, Asseco Central Europe, atď.
  6. Neustále inovovanie softvérov pre študentov – zadarmo licencie na Microsoft Office 365, profesionálne IBM programy a prístup do najvýznamnejších vedeckých databáz. Študentom práva ponúkame bezplatnú licenciu na najlepší právny informačný systém ASPI.
  7. Možnosť absolvovať časť štúdia na jednej zo 60 zahraničných európskych vysokých škôl v rámci programu Erasmus+ a 20 bilaterálnych partnerstiev s vysokými školami mimo Európskej únie.
  8. Možnosť získať sociálne a motivačné štipendium a možnosť splácať poplatok za štúdium mesačne alebo semestrálne.
  9. Medziodborové štúdium – možnosť študovať súčasne študijné programy na dvoch fakultách za zvýhodnených finančných podmienok.
  10. Bohatý študentský život, ktorý zahŕňa diskusie, workshopy, výstavy, športové podujatia, filmové premietania, ale aj beánie a párty.