Zásady prijímacieho konania pre AR 2017/2018

Zásady prijímacieho konania pre AR 2017/2018