Akademická knižnica

Cenník AK PEVŠ

I. Registračné poplatky

1) Registrácia študentov PEVŠ na akademický rok 0,00 €
2) Registrácia študentov z iných vysokých škôl na rok 5,00 €
3) Registrácia fyzických osôb na rok 5,00 €
4) Aktivácia dočasnej karty návštevníka 1,00 €

 

II. Sankčné poplatky

1) Strata, poškodenie dočasnej karty návštevníka 20,00 €
2) Poškodenie alarm kódu 8,00 €
3) Poškodenie dokumentu do 17 € 5,00 €
4) Poškodenie dokumentu nad 17 € 10,00 €
5) Poplatok za stratu dokumentu 5,00 €
6) Strata dokumentu cena dokumentu
7) Strata kľúča 3,00 €
8) Poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty 0,10 € / dokument / deň


III. Poplatky za špeciálne služby

1) Reprografické služby – kopírovanie a tlač z PC:

1 dobitie kreditu 1,00 €
2 ČB kópia A4 0,07 €
3 F kópia A4 0,60 €
4 ČB kópia A3 0,14 €
5 F kópia A3 1,00 €