Organizačný a prevádzkový poriadok AK PEVŠ

Organizačný a prevádzkový poriadok AK PEVŠ